از ارگاسم چه میدانید؟!


از ارگاسم چه میدانید؟!

از ارگاسم چه میدانید؟!

ارگاسم

ارگاسم یعنی بدن از لحاظ احساسی و بدنی به اوج فعالیت می رسد. وقتی زن یا شوهر تحریک جنسی می شوند. به تدریج تمام بدن چه از نظر فیزیولوژی و از چه از نظر احساسی به حالتی می رسد که هر لحظه در حال افزایشی است. در مردان؛ آلت تناسلی حالت نعوظ پیدا کرده و مجرای ادرار به طور مکرر منقبض می گردد.کیسه بیضه ضخیم شده بالا می آید. نبض و فشار خون بالا می رود که به تدریج هم بیشتر می شود. تنفس افزایش پیدا می کند. در زنان نیز؛ سینه ها سفت می شود، آرئول ها بزرگ شده، لب های مهبل بزرگتر می شود، کلیتوریس بزرگتر می شود، مجرای رحم نرم و بزرگ شده و اتساع پیدا می کند، گاهی مجرای رحم منقبض می گردد، خون رحم منقبض شده و بیشتر بالا می آید، ضربان فشار خون کمی بالا می آید و تنفس افزایش پیدا می کند و ...

ارگاسم در مردان

تحریکات جنسی سبب تغییرات گسترده ای در بدن می شود. هنگامی کهزن و مرد در اثر آمیزش تحریک می شوند، طپش قلب دو جنس سریعتر می شود و فشار خون افزایش می یابد. این افزایش در اندام تناسلی مردان شامل آلت می شود که باعث افزایش اندازهٔ آن و رسیدن به حالت نعوظ می شود. در همین زمان تنشهای عصبی هم افزایش می یابد و کل بدن را متأثر می کند. ر فته رفته این تغییرات در جریان مداوم مقاربت به اوج خود می رسد و سپس به ناگاه این تحریکات و تنش ها فروکش می کند(این همان حالت ارگاسم و رسیدن به اوج لذت جنسی است). در هنگام ارگاسم مرد، انزال و خروج منی صورت می گیرد و این مایع در هنگام انزال از طریق آلت از بدن خارج میشود و به داخل واژن منتقل می شود. ارگاسم در مردان نسبت به زنان از زمان کمتری برخوردار است که این امر به خاطر شرایط بدنی و عصبی زنان است که باعث این شرایط شود

ارگاسم در زنان

ارگاسم در زنان از فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار است و به همین دلیل زمانی بیشتر می برد تا زن به ارگاسم برسد. ارگاسم در زنان دارای یک روند برای تخلیه است به طوری که زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمی توان مشخص کرد.  به عقیده برخی از محققان، زنان لذت بیشتری از یک رابطهٔ جنسی می برند تا مردان! البته این موضوع اثبات نشده است که لذت جنسی زنان به چه میزان است ولی در برخی موارد لذت جنسی زن را ۷ یا ۹ برابر قدرت جنسی مرد دانسته اند که این نشان از پیچیدگی این امر دارد. زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوببرسند که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب بهارت در رسیدن به لذت جنسی به همسر کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد. هم چنان که ذکر شد ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد. به ارگاسم رسیدن خانم ها می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی مناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و به علاوه اینکه برای بعضی خا نم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد