از استخوان شاخک تحتانی چه می دانید ….؟؟


 از استخوان شاخک تحتانی چه می دانید ….؟؟

 از استخوان شاخک تحتانی چه می دانید ....؟؟

  در کنار فوقانی آن از جلو به عقب زوایدلاکریمال، اتموئیدال و ماگزیلاری دیده می شود. زایده لاکریمالی قسمت تحتانی ناودان لا کریمال را به مجراتبدیل می کند. زایده اتموئیدال به زایده آنسیناتوس استخوان اتموئید می چسبد و زایده ماگزیلاری به صفحه عمودی استخوان پالاتین و سطح داخلی تنه استخوان ماگزیلا متصل می شود.استخوان شاخک تحتانی بینی یا کونکای تحتانی بینی (به انگلیسی: Inferior nasal concha) جفت استخوانی در دیواره طرفی هر دو بینی هستند که مخاط بینی روی آنها را می‌پوشاند و شاخکهای تحتانی بینی را تشکیل می‌دهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد