از استخوان ناویکولار (ناوی) چه می دانید ؟؟


از  استخوان ناویکولار (ناوی) چه می دانید ؟؟

 از  استخوان ناویکولار (ناوی) چه می دانید ؟؟

  با استخوان های تالوس، کانیفورم و کوبوئید متصل میشود. سطح داخلی آن برجستگی ناویکولار را می سازد که محل اتصال قسمت اصلی تندون عضله تیبیالیس خلفی است. قسمت های دیگر این تندون به استخوان های کانیفورم و سه استخوان متاتارسالی میانی ختم میشود.در کف پای انسان استخوان های زیادی وجود دارد. در قسمت پای میانی (midfoot) استخوانی به نام ناویکولار وجود دارد که محل اتصال تاندون مهمی به اسم تاندون تیبیالیس خلفی است و موجب چرخش پا به داخل می­شود. این تاندون همچنین قوس پا را حفظ مینماید.گاهی اوقات به صورت مادر زادی استخوانی در کنار ناویکولار وجود دارد که ناویکولار فرعی نامیده می شود و این استخوان تا آخر عمر باقی می­ماند . بزرگ شدن بیش از اندازه این استخوان باعث میشود مشکلاتی برای فرد بوجود بیاید. برای مثال جدا شدن استخوان ناویکولار اصلی و فرعی منجر به بروز درد میشود و همچنین کشیدگی تاندون نیز مسئله ساز شده و سبب درد در پا میگردد.احتمال صاف بودن کف پا در افرادی که این استخوان اضافی را دارند بیشتر است. ممکن است فشار مستقیم با انگشت دقیقا بر روی محل قرارگیری این استخوان باعث بروز درد شود.استفاده از کفی هایی که داخل کفش گذاشته میشود و قوس پا را حمایت می کنند موجب فشار کمتر به این استخوان شده و از این رو برای این افراد پیشنهاد می گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد