از بیضه نزول نکرده چه میدانید…؟؟


از بیضه نزول نکرده چه میدانید…؟؟

از بیضه نزول نکرده چه میدانید...؟؟

    تکامل بیضه در جنین مذکر در داخل شکم و در نزدیک کلیه ها رخ میدهد و تا قبل از تولد به تدریج بیضه پائین آمده و وارد کیسه بیضه (اسکروتوم) می شود. ولی در سه حالت ممکن است این نزول کامل و طبیعی نباشد. الف - بیضهای که نزول کرده ولی به حفره شکم باز میگردد ب - نزول بیضه کامل نیست ج - بیضه در محل طبیعی خود نباشد. در حالت اول معمولاً تا زمان بلوغ بیضه در محل طبیعی خود مستقر میشود و اغلب نیازی به درمان نداردمگر اینکه در اثر این اختلال، فتق بوجود آید. در حالت دوم که ممکن است بیضه در قسمت پائین شکم یا در کشاله ران باقی مانده باشد. اغلب بیضه با دستکاری هم پائین نیامده و باید بین ۱ تا ۳ سالگی عمل جراحی انجام شود. این بیضه اکثراً کوچکتر از حد طبیعی باقی مانده و شانس فتق در آن بالا میرود. در حالت سوم بیضه ممکن است در نواحی غیرطبیعی مثل پرینه یا در پای آلت تناسلی قرار بگیرد. این بیضه مستعد آسیب های فیزیکی می باشد. در دو حالت ب وج بیضه مورد بحث کار طبیعی اسپرم سازی را نخواهد داشت مگر اینکه تا قبل از بلوغ در کیسه بیضه قرار گیرد. بیضه های نزول نکرده حتماً باید تحت عمل جراحی قرار گیرند  وگرنه شانس  سرطان زیاد می شود  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد