از بیماری اریتراسما چه میدانید…؟؟


از بیماری اریتراسما چه میدانید…؟؟

از بیماری اریتراسما چه میدانید...؟؟

 بیماری نواحی چین دار بدن با عامل COryneibacterium minutissimum میباشد. به صورت ماکول در نواحی چیندار بدن دیده میشود. معمولاً پس از بلوغ افراد را گرفتار میکند. به صورت فلور نرمال در لابلای چین ها وجود دارد. ارگانیسم لیپوفیل است. تعریق، زمینه دیابت در افراد، نقص CMI، عدم رعایت بهداشت از فاکتورهای اصلیایجادکننده بیماری است.رنگ ماکول ها قهوه ای یا قرمز است. در قسمتهای چیندار بدن در نواحی زیربغلی، زیر سینه، کشاله ران و اطراف پری آنالی دیده میشود. سطح ضایعه ممکن است چرب گاه همراه بابوی تند و بد باشد. مردان معمولاً این بیماری را در ناحیه اینگوینال یا کشال ها رانی دارند که در اثر تماس اسکروتوم به خصوصں اسکرونوم چپ اپن بیماری دیده میشود. در خانمها در زیر سینه بیشتر است. خارش و سوزش از علایم این بیماری است. این بیماری با بیماریهایی مثل تیتا ورسیکالر، عفونت های کاندیدایی و پسوریازیس قابل اشتباه است. پیشگیری و درمان رعایت نظافت و عاریت ندادن و نگرفتن البسه از موارد پیشگیری است. درمان انتخابی اریترومایسین است ولی از ترکیبات هیپواسولفیت سدیم و کرم کلوتریمازول هم استفاده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد