از بیماری ایدز چه میدانید؟!


از بیماری ایدز چه میدانید؟!

از بیماری ایدز چه میدانید؟!

ایدز ابتلا به HIV از زمان سرایت ویروس تا مرگ ۸ تا ۱۰ سال به طول می انجامد و برای کسی که تحت درمان قرار نگیرد پنج مرحله را طی میکند.مرحله حاد عفونتمرحله اولیه بیماریمرحله میانی بیماریمرحله پایانی بیماری یا ایدزبیماری پیشرفتهمرحله حاد مرحله حاد در واقع دوره تغییر وضعیت آنتی بادی HIV منفی به HIV مثبت است؛ که از چندین هفته تا چندین ماه طول میکشد. در طی این مرحله غلظت HIV در پلاسما زیاد می شود و کاهش چشمگیری در تعداد سلول های "CD4 رخ میدهد. همه این ها نشانه هایی از کاهش عملکرد دستگاه ایمنی بدن است. به هر حالی دستگاه ایمنی کنترل ورود ویروس را به  دست میگیرد و غلظت HIV در خون کاهش مییابد و سطح ویروسی به ثبات میرسد. با اینکه برخی افراد ممکن است هیچ علائمی نشان ندهند اکثر آنها نشانه های خفیف تا متوسط سرماخوردگی را بروز میدهند.مرحله اولیه بیماری ثبات در سطح ویروس پلاسما از مشخصات این دوره است. بهترین زمان برای شروع درمان نیز در همین مرحله است.در این زمان سطح سلولی های +CD4 پلاسما بیش از ۵۰۰ سلولی در هر میلی متر مکعب است. در طی این دوره بیمار از نظر بالینی بدون علائم است. تنها نشانه بیماری در مرحله اولیه، ممکن است بزرگ شدن گرههای لنفاوی " باشد. بافت لنفاوی در این زمان به عنوان اصلی ترین عمل کننده برای HIV به کار گرفته می شود. برای همین در مقایسه با مرحله قبلی، تعداد ویروس کمتری در خون محیطی دیده میشود. این مرحله طولانی ترین در ماری است و اغلب چندین سال طول میکشد. فعالیت مزمن دستگاه ایمنی  و جایگزینی پایدار ویروسی از مشخصات این دوره است؛ یعنی سلول های  اچ ای وی نابود شده  با ان هایی که جایگزین میشوند. در تعادل هستند، البته پس از این زمان تعداد سلولهای + CD4 کاهش مییابند. (نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ سلول در میلی متر مکعب در سال)مرحله میانی بیماری در این مرحله تعداد سلول های CD4 به میزان ۲۰ تا ۴۹۹ سلول در هر میلی متر مکعب از پلاسما  ، کاهش پیدا میکند. با اینکه بیشتر بیماران علائمی را در طی دوره میانی آشکار میکنند. برخی از ناهنجاریها در پوست و دیواره موکوس دیده میشود. اگر در این مرحله بیماران تحت درمان قرار گیرند، ۲۰۰ تا ۳۰ درصد امکان پیشرفت بیماری ایدز در آنها بیشتر راه باشد (زودتر به مرحله ۴ میرسند. با در طی ۱۸ تا ۲۴ ماه میمیرند.مرحله پایانی بیماریرسیدن به این مرحله وقتی رخ می دهد که  CD4  پلاسما به زیر ۲۰۰ سلول در هر میلی متر افت می کند  سلول های  CD4 در طی این دوره بین ۵۰ تا ۱۹۹۹ سلول در هر میلی متر کسب میشود و خطر بیماری ایدز زیاد میشود. از مشخصات بارز مرحله پایانی افزایش ایدز  و یا کاهش شدید CD4 است . به علاوه، در این مرحله بدن در معرض هجوم عفونت پیشرفته دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد