از بیماری لومباگو چه میدانید؟!


از بیماری لومباگو چه میدانید؟!

از بیماری لومباگو چه میدانید؟!

لومباگو

Lumbago

لومباگو دردهای شدید کمر است که منشا آن ستون فقرات می باشد که در اثر جابه جا شدن مفاصل و یا دردرماتیسم پیدا می شود. لومباگو شخص مبتلا را بیحرکت در رختخواب می اندازد. زیرا کمترین حرکتی دردهای شدید کمر را تجدید میکند لومباگو گاهی با درد سیاتیک همراه است.یکی از شایعترین مشکلات پشت، وقوع دردهای عود کننده است که ممکن است به کفل ها یا به یکی از ران ها نیز امتداد یابد. هنگامی که این دردها مدتی طول می کشند شما ممکن است احساس نمایید که پشتتان سفت و دردناک شده است. وقتی این علایم خیلی شدید باشند به آن اصطلاحاً لومباگو (Lumbago) گفته میشود. درد می تواند در هر بار، یکی دو روز یا حتی دو هفته هم طول بکشد. ممکن است این دردها بعد از مدتی بطور کامل ناپدید شوند یا اینکه دوباره عود نمایند. این وضعیت با بد ایستادن و بد نشستن و بلند کردن اجسام سنگین تشدید می گردد. عکسها یا رادیوگرافی ها بطور مکرر نشان دهنده وجود اسپوندیلوز کمری در این افراد می باشد اما تحقیقات مشخص کرده است که این تغییرات، اغلب در افرادی که هیچ درد یا علامتی هم ندارند دیده میشود. بنابراین در این وضعیت مشکل است بتوان قسمتی که باعث درد میشود را ارزیابی نمود. معمولاً برای توصیف لومباگو از اصطلاح کمردرد غیراختصاصی استفاده میشود.یكی از شایعترین مشكلات پشت، وقوع دردهای عود كننده است كه ممكن است به كفل ها یا به یكی از ران ها نیز امتداد یابد. هنگامی كه این دردها مدتی طول می كشند شما ممكن است احساس نمایید كه پشتتان سفت و دردناك شده است. وقتی این علایم خیلی شدید باشند به آن اصطلاحاً لومباگو (Lumbago) گفته میشود. درد می تواند در هر بار، یكی دو روز یا حتی دو هفته هم طول بكشد. ممكن است این دردها بعد از مدتی بطور كامل ناپدید شوند یا اینكه دوباره عود نمایند. این وضعیت با بد ایستادن و بد نشستن و بلند كردن اجسام سنگین تشدید می گردد. عكسها یا رادیوگرافی ها بطور مكرر نشان دهنده وجود اسپوندیلوز كمری در این افراد می باشد اما تحقیقات مشخص كرده است كه این تغییرات، اغلب در افرادی كه هیچ درد یا علامتی هم ندارند دیده میشود. بنابراین در این وضعیت مشكل است بتوان قسمتی كه باعث درد میشود را ارزیابی نمود. معمولاً برای توصیف لومباگو از اصطلاح كمردرد غیراختصاصی استفاده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد