از بین بردن کرم کدو با خرفه


از بین بردن کرم کدو با خرفه

از بین بردن کرم کدو با خرفه

 

خرفه

خرفه سرشار از ویتامین های B و C، خاصیت آن خنک، ادرار آور، و ضلی اسکوربوت است، یعنی اگر مبتلا به کمبود ویتامین C شود و آن را مصرف کند تمام عوارضی که در اثر کمبود ویتامین C در او پیدا شده است برطرف خواهد گردید. با مصرف خرفه را به اشخاصی که مبتلا به بواسیر، استسقا، انسداد طحال و سنگ کلیه شده اند تجویز می کنند. خرفه برای کرم کدو سمی است و اشخاصی که دچار آفت این مهمان وحشتناک و ناخوانده شده اند اگر خرفه بخورند از شر آن راحت شده و حالشان بهتر خواهد شد  خرفه را در زمستان در شیشه در بسته ای که پر از آب است و روی آن پوشیده از یک طبقه نازک روغن مایع است حفظ و نگهداری می کنند. خرفه از نظر موسیلاژ (ماده لزج و لعابی سبزی) خیلی غنی است و به همین جهت است که وقتی خورده شود مخاطهای متورم دستگاه هاضمه   رانرم کرده و در حکم ضمادی داخلی برای آنهاست دم کرده خرفه به مقدار بیست و پنج گرم آن در یک لیتر آب برای رفع بی خوابی و عصبانیت بسیار مفید است. برگها و ساقه های خرفه برای رفع سردرد، سوختگی، سودا، انواع  آبسه، ضماد مفید و مؤثری استتخم خرفه را اگر در آب یا شیر بجوشانند و بخورند کرم کش است و از بویژه برای کرم کدو مصرف میگردد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد