از تمرینات ایزوتونیک  چه می دانید ….؟؟


 از تمرینات ایزوتونیک  چه می دانید ….؟؟

 از تمرینات ایزوتونیک  چه می دانید ....؟؟

  تمریناتی هستند که با حرکت بدن یا قسمتی از بدن باعث انقباض عضله یا گروهی از عضلات می شود. تقریباً هر حرکتی که انجام می دهیم، تمرین ایزوتونیک است ؛ مثل بلندکردن اجسام، پیاده روی، نشست و برخاست و به طور کلی، اصطلاح ایزوتونیک به انجام حرکات با وسایل تمرینی گفته می شود. متخصصان، دستگاه های بدنسازی (حلزونی و یونیورسال) را طوری طراحی کرده اند که نمی توانند در زاویه های مختلف، فشار تولید کنند. هنگامی که می خواهید وزنه ای را بلند کنید، سخت ترین قسمت آن، همان شروع، یعنی بلند کردن وزنه است.  هنگامی که وزنه در حال حرکت است، نگهداری آن کار مشکلی نیست. به عبارت دیگر، حرکت از لحظه شروع به بعد آسانتر می شود و چون در اجرای حرکت بعدی به شما فشار نمیآید، قدرت شما هم اضافه نمی شود.  ولی متخصصان این نقص را با ایجاد دستگاه های بدنسازی بر طرف، و مقاومت وزنه را در طول دامنه حرکت حفظ کرده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد