از تورم و التهاب لثه تا بیماری ژنژیویت لثه


از تورم و التهاب لثه تا بیماری ژنژیویت لثه

از تورم و التهاب لثه تا بیماری ژنژیویت لثه

 

پیشرفت این روند منجر به تخریب پیشرفته استخوان نگهدارنده دندان و سرانجام لقی دندانها میگردد؛ بنابراین بیماری لثه را میتوان به دو دسته بیماری که به هم پیوسته بوده و یکی مقدمه دیگری است، به شرح زیر تقسیم نمود:

1- ژنژیویت

۲- پریودنتیت

ژنژیویت عبارت است از تورم و التهاب لثه در اثر فعالیت میکروارگانیسمها علائم ژنژیویت عبارتند از:

- تورم لبه لثه

-- قرمزی

- خونریزی از لثه

- گاهی خارش و سوزشی لثه

- بوی نامطبوع

تورم لثه در تمام موارد ژنژیویت وجود دارد. این تورم در ناحیه برجستگیهای لثه ای بین دندانها که به آن پاپیلای بین دندانی گفته می شود، بیشتر قابل مشاهده است. لثه مخصوصاً لبه لثه در تمام قسمتها رنگ قرمز کبود پیدا می کند. در بسیاری از موارد پس از گذشت مدتی از این حالت لثه هنگام مسواک زدن مختصر خونریزی دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد