از تورنیکت (Tourniquet)چه میدانید…؟؟


از تورنیکت (Tourniquet)چه میدانید…؟؟

از تورنیکت (Tourniquet)چه میدانید...؟؟

 یک نوار یا باند است که بصورت محکم دور تا دور عضو صدمه دیده و در بالای محل خونریزی بسته می شود تا از خونریزی زیاد جلوگیری کند. البته از این وسیله به منظور تجمع خون در وریدهای سطحی و تسهیل عمل خونگیری نیز استفاده میشود. باید توجه داشت که امروزه توصیه می شود خونریزی حتی الامکان با فشار دادن دست روی محل آن کنترل شود و تنها در صورتی که خونریزی شدید باشد، برای مدت زمان های محدود و کوتاه از تورنیکت استفاده گردد و در این بین هراز گاهی (حدود ۱۰ دقیقه یک بار) تورنیکت باز شود تا خون رسانی به عضو کاملاً قطع نشود.تورنيكت ها براي صد كردن جريان خون و دستيابي به قسمتي از عضو بدون خون ريزي در زمان عمل جراحي استفاده مي شوند. اغلب تورنيكت هاي پنوماتيك شامل سه جزء اصلي هستند: يك كاف, وسيله اي براي باد كردن آن و يك كنترل كننده (يك نمايشگر فشار و تنظيم كننده) . برخي كنترل كننده ها داراي تايمر يا نمايشگر زمان سپري شده نيز هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد