از خواص و فواید طباشیر چه میدانید…؟؟


از خواص و فواید طباشیر چه میدانید…؟؟

از خواص و فواید طباشیر چه میدانید...؟؟

 طباشیر که از خاکستر بندهای نی کهنه که یک قسم نی هندی موسوم به بامبو یا خیزران بیرون میآورند که آنرا شوره قلم هم مینامند و مرغوب او سفید مانند گرد است قدری تند و گزنده باشد. در طبیعت سرد و خواص آن مقوی قلب و معده و کبد، حاد و قاطع قی صفراوی و اسهال دموی و حاره و خشک کننده رطوبات معده جهت طپش قلب ها، تقویت اعضاء ضعیف مفید و با سکنجبین جهه توحش و رفع غم و غصه نافع، مداومت در مصرف آن مضر باه ولی اصلاح کننده آن مصطکی و عسل است مقدار مصرف در این مورد ۱۰ گرم میباشد."در واقع در هندوستان طباشیر را محرک و افزاینده ی نیروی جنسی اشخاص گرم مزاج می دانند.لازم به ذکر است که طباشیر هندی یکی از چند ماده ای است که سابقا در ایران زنان باردار در مواقع ویار میل می کرده اند، ولی در حال حاضر در ایران در این قبیل موارد از ترکیبات شیمیایی جدید برای برطرف کردن ناراحتی ویار استفاده می گردد. خواص و فواید طباشیر بدنیست بدانید که شادی بخش و مقوی دل و معده و کبد گرم و مسکن التهاب و عطش و قاطع قی و استفراغ صفراوی و اسهال خونی و گرم و حل کننده و خشک کننده رطوبت های سرد سست کننده معده می باشد در معالجات اورام گرم چشم و خفقان و غشی و تقویت اعضاء ضعیف بدن و تب های تند و گرم و عطش مفرط و از بین بردن جوش ها و کورک و زخم های دهان به ویژه در اطفال به صورت شربت یا گرد آن مورد استفاده بوده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد