از خواص گیاه مرار چه میدانید..؟؟


از خواص گیاه مرار چه میدانید..؟؟

از خواص گیاه مرار چه میدانید..؟؟

گیاه مرار

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی گیاه مرار است . گیاه مرار گیاهی است از خانواده Compositae و دو ساله. برگهای قسمت پایین گیاه بزرگ و پوشیده از کرک نرم و دارای بریدگی است که به شکل گروهی از ریشه خارج شده و گسترده روی زمین هستند، ولی برگهای بالای ساقه کوچک با بریدگی کمتر و بدون دمبرگ اند. ساقه  گیاه محکم و شیاردار است.گلهای آن به شکل گروهی از گلهای کوچک به رنگ ارغوانی که قسمت زیر و اطراف آن را برگچه های خاردار فرا گرفته در انتهای ساقه ظاهر می شوند. این گیاه در اغلب مناطق معتدل و گرمسیر ایران می روید، در اروپا و سایر مناطق آسیا نیز انتشار دارد، در هند در پنجاب و کشمیر تا ارتفاع ۱۲۰۰ متر از سطح دریا انتشار دارد.به طور کلی این گیاه از علفهای هرز سمج زراعی میباشد و دارای گونه ای دیگر با همین مشخصات میباشد؛ با این تفاوت که گل های آن زردرنگ است و از نظر خواص نیز مشابه می باشد. نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:گزر آغازی - مرار -شوک الجمال - شوک الجمل.طبیعت آن: در حرارت معتدل ولی خشک است.ترکیب شیمیایی: کالسی تراپیک اسید - کالسی تراپین - سنتورین - صمغ - رزین - املاح پتاسیم.

خواص درمانی گیاه مرار:

۱- چهارده گرم از ساییده خشک آن را با آب بخورید. اشتهاآور است،قابض می باشد،لطیف کننده و بازکننده گرفتگی هاست،برای رفع بیماریهای مجاری ادرار،عدم ترشح ادرار به قدر کافی و عدم تخلیه کامل مثانه مفید است.۲- ضماد آن برای التیام زخمها و جراحتها و کاهش تورم چشم مفید است و اگر تازه  آن کوبیده و بر سر گذاشته شود سردرد را تسکین میدهد.

خواص درمانی برگ مرار:

خوردن ۳۰ گرم آب برگ یا عصاره  آن برای رفع ناراحتی قصبه الریه،درد پهلوی مزمن،ضعف کبد،تسکین حدت و حرارت،تصفیه  خون،رفع ورم کلیهقطع تب های کهنه بسیار نافع است.

 ممکن است ایجاد سردرد کند.

مصلح آن: کتیرا میباشد.

خواص درمانی تخم مرار:

گرد آن را در سرکه  رقیق بریزید و بخورید. برای معالجه  سنگ کلیه و مثانه مفید میباشد.

خواص درمانی ریشه مرار:

اگر گرد آن خورده شود، برای معالجه فیستول و رفع سنگ در بدن موثر میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد