از خونریزی داخلی و خارجی چه میدانید؟!


از خونریزی داخلی و خارجی چه میدانید؟!

از خونریزی داخلی و خارجی چه میدانید؟!

خونریزی داخلی - خارجی

عوامل ایجاد یا تشدید کننده: کلسترول بالا، مواد نشاسته ای، استعمال دخانیات به هنگام بارداری، گل کلم، زرده  تخم مرغ، یونجه، سنجد، جگر، برگ بلوط، اسفناج، ادویه، فلفل.درمان: مصرف بیشتر پروتئین گیاهی و حیوانی (باهم)، میوه های  نارس (خرمالو و...)، پاشیدن گرد دارچین روی محل خونریزی،پاشیدن  گرد فلفل قرمز (به مقدار اندک) روی محل خونریزی، مالش  شیره تازه  همیشه بهار، دم کرده  هاماملیس، مالش آبلیموی تازه ، خوردن پاچه و آب کله پاچه، روزی پنج عدد سنجد (با ملین استفاده  کنید)، زرده  تخممرغ، عسل، جوشانده یونجه (تازه یا تخم ) - روزی سه استکان با عسل، آب انگور سیاه یا قرمز، همراه داشتن سنگ یاقوت (باعث تعادل جریان خون می شود).۱) خونریزی سرخرگی:این نوع خونریزی به دلیل سرعت زیاد جریان خون به صورت جهنده و با فشار زیاد است.رنگ خون به دلیل محتوای اکسیژن بالا قرمز روشن است.این نوع خونریزی به آسانی مهار نمیشود. درموارد قطع عضو به دلیل ضربه ممکن است سرخرگ به طور کامل و شدید منقبض شده و خونریزی قطع گردد.۲ ) خونریزی سیاهگی:سیاهرگها شامل خون تیره بوده و جریان خون در آن آرام است و در نتیجه این نوع خونریزی بدون جهت و فشار بوده و آسانتر از خونریزی سرخرگی مهار میشود. یک خطر جدی خونریزی سیاهرگی، ورود هوا (مکش هوا ) به درون خون و بروز مرگ ناگهانی است. این موضوع خصوصا در مورد خونریزی از سیاهرگهای بزرگ گردنی صادق است. گر چه خون از درون سیاهرگهای آسیب دیده بدون جهش خارج می شود و میتوان با فشار ملایم آنرا مهار کرد، ولی در موارد آسیب به سیاهرگهای بزرگ امکان وقوع خونریزی شدید و غیر قابل مهار وجود دارد.۳ ) خونریزی مویرگی: خون موجود در مویرگ ها مخلوطی از خون سرخرگی و سیاهرگی است. خون معمولا از زخم نشت می کند و مقدار خون از دست رفته نیز کم است. معمولا فشار روی زخم برای مهار خونریزی کفایت می کند و در بسیاری مواقع حتی بدون درمان، روی زخم خودبه خود لخته می بندد و خونریزی مهار میشود. در این نوع خونریزی خطر عفونی شدن زخم بیشتر از خطر از دست رفتن خون مطرح است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد