از دستان آلوده تا باکتری های روده!!


از دستان آلوده تا باکتری های روده!!

از دستان آلوده تا باکتری های روده!!

 آیاغذا یا آب آلوده  در کودکان به باکتریهای زیان اور نیز موجب اسهال می شود

نمونه هایی از ایننوع آلودگی عبارتنداز: سالمونلا، " اشرشیا کولی " و کمپیلوباکتر. برخی باکترهایرودهای نیز می توانند به طور مستقیم از شخصی به شخصی دیگر منتقل شوند (از طریق لمس کردن شورت آلوده و سپس خوردن غذا با دست آلوده).1452419799

مسمومیت های غذایی با مواد شیمیایی و سمومی که غذاها را آلوده کرده اند، نیز سبب اسهال می شود. برای مثال، سموم برخی قارچ های وحشی و ماهی ها می تواند باعث بروز اسهال و دیگر ناراحتی ها شود (-- فصل شانزدهم). اسهال نوزادان به طور معمول در اثر آلودگی به باکتری هایی است که در دستگاه گوارش آنها وجود ندارند. برای مثال، عفونت گوش میانی یا ذاتالریه می تواند، اسهال و یا سایر عوارض عفونی را همراه خود داشته باشد.

استفادهٔ طولانی از داروهای آنتی بیوتیک نیز موجب اسهال می شود. چنانچه کودک در اثر مصرف آنتی بیوتیک اسهال گرفت، پزشک او را آگاه کنید. حساسیت به شیر و غذا، خوردن زیاد غذاهای سلولزدار مانند سبزی ها، آلو و نظایر اینها، و همچنین مصرف زیاد آب میوه یانوشیدنی های شیرین نیز برخی از کودکان را به اسهال مبتلامی کند.

اسهال مزمن هفته ها یا ماه ها ادامه دارد و یا به طور متناوب تکرار می شود. در این حالت باید با آزمون های آزمایشگاهی، به نقش برخی از بیماری های مزمن دستگاه گوارش توجه کرد. این بیماری ها شامل دل پیچه، درد قولون، کمبود آنزیم های گوارشی و هضم نشدن قند شیر (لاکتوز) هستند. مبارزه صحیح با این بیماری ها به بهبود اسهال مزمن منجر خواهد شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد