از زایمان طبیعی چه میدانید؟!


از زایمان طبیعی چه میدانید؟!

از زایمان طبیعی چه میدانید؟!

زایمان طبیعی

اطلاع بر چگونگی و نحوه یک زایمان برای خانم ها ضروری است،زیرا عدم اطلاع بیشتر بر بغرنجی مسأله می افزاید. لازم به ذکر است که در حدود ۹۵ درصد زایمان ها به طور طبیعی انجام می شود و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد. به خصوص اگر شخص از ابتدای دوران بارداری زیر نظر پزشک متخصص که از هر نظر مورد اطمینان قرار گرفته باشد و به دستورات وی عمل کندزایمان طبیعی با پس سرانجام می شود، یعنی اولین قسمتی از جنین که وارد لگن شده و خارج می شود پس سر جنین است و بعداً بقیه سر، صورت، شانه، تنه، کپل و پاها خارج می شود. ۳/۵ درصد زایمان ها با کپل یا پاها انجام می شود که به آن زایمان پا یا ته می گویند، چون ندرتاً ممکن است این نوع زایمان سبب خفگی جنین شود غیر طبیعی محسوب می شود. کمتر از نیم درصد زایمان ها با صورت انجام می گیرد. نادرترین و مشکل ترین زایمان ها، زایمان با پیشانی و زایمان با شانه یا دست راست است که اکثراً درصورتی که بچه رسیده باشد از راه واژن انجان آن غیر ممکن است و باید بوسیله عمل سزارین زایمان انجام گیرد. که در این صورت جنین را از راه شکم خارج می کنند.زایمان های غیر طبیعی نیز در صورتی که از ابتدا زیر نظر پزشک متخصص انجام شود خطری متوجه جان مادر نمی شود.علائم شروع زایمان عبارتند از: درد ناحیه زیر شکم و یا کمر که به تدریج طول مدت درد بیشتر و فاصله بین آن کوتاه تر میشود. بروز هر نوع ترشح خونی از واژن یا مهبل آبریزش از مهبل یا واژن* فرآیند زایمان معمولاً به سه مرحل تقسیم می شود : مرحلۀ اول : از زمان شروع دردهای زایمانی تا باز شدن کامل دهانۀ رحم می باشد . مرحلۀ دوم : از باز شدن کامل دهانۀ رحم تا خروج نوزاد می باشد . مرحلۀ سوم : از خروج نوزاد تا خروج جفت می باشد .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد