از زکام یونجه چه میدانید؟


از زکام یونجه چه میدانید؟

از زکام یونجه چه میدانید؟

زکام یونجه

با آمدن فصل بهار و اوایل تابستان، گرد گلها در فضا پیچیده و هوارا آلوده کرده. حساسیت های دستگاه تنفس افزایش یافته و باسم زکام یونجه معروفیت پیدا کرده است. ملاحظه بفرمائید گرد گلها حمله میکنند به مخاط لطیف داخلی بینی و تولید زکام یونجه میکنند.چشمها خارش دارند، پلکها متورم هستند ببینی بسته و پر است و آبریزش از بینی جریان دارد، بدنبال همه این عوارض، عطسه های پی درپی به شخص مبتلاامان نمی دهد، این ها چیست و علت آن کدام است؟ این همان چیزی است که من و شما به آن زکام یونجه میگوئیم که همان حساسیت یا آلرژی بینی و دستگاه تنفس میباشد. درست است که زکام یونجه گفته میشود اما یونجه فقط و فقط مسبب این عوارضی نیست بلکه گرد کلیه گلها و نباتات باغی یا صحرائی از مسببین اصلی و اولیه بینی های حساس باین گرد گلها میباشند. عرضی کردم فقط آن بوته گل های موجود در منزل و باغ منزلتان یا در بالکون منزل فقط اینها مقصر نیستند بلکه حتی گلهای صحرائی و درختان دور دست هم می توانند بمحض اینکه گلدار شدند این چنین عوارضی حساسیت و آلرژی را بوجود بیاورند، الت به در کسانی که مخاطبینی حساس باین چنین گرد گلها دارند، لابد خواهید گفت من که در منزلم گلی ندارم به مسافرت بیابان و نقاط دور دست هم که نرفتم، گلی هم بو نکردم، عطر هم نزدم، پس باز چطور اینطور شده ام، در پاسخ باید دانست که در فضا و هوای شهر و خیابان و کوچه منزل من و شما این چنین گرد گلها فراوان است و همه از آن استنشاق می کنیم، منتها من به آن، حساسیت و آلرژی ندارم و امکان زیاد دارد که جنابعالی به آن هوای آلوده شهر حساسیت داشته باشید و مزاحم شما بشود. این عارضه فقط در اطفال و کودکان نیست بلکه در هر سنی می تواند بروز کند، در هر سن و سالی، مثلاً هنگام بارداری و یا در سال های یائسگی و متأسفانه اگر زمینه فامیلی هم داشته باشد، در آن فامیل در هر سن و هر موقع می تواند دیده شود و بروز کند، پس استعداد فامیلی هم یکی از شرایط عمده است که این چنین استعداد فامیلی میتواند با خستگی کار روزانه و یا شوک عصبی و عصبانی شدن خودنمائی کند و متأسفانه اگر این حالات آلرژی خیلی زود از بین برود (مثلاً از خارج کردن گلدان گل از اطاق منزل) باز بمحض اینکه گرد گلی پیدا شود عارضه زکام یونجه بروز خواهد کرد (البته در اشخاصی حساسی) در چنین موقعیتی مخاطبینی در برابر گرد گلهای آلرژی زا از خود ترشحی خارج میکند، در همین موقع چشمها شروع بخارش و ترشح میکند درست مثل موقعی که شخصی پیاز پوست میکند و خرد میکند خارش در بینی و حلق مزاحم سرسخت چنین بیماری خواهد شد.طرز عملبدو طریقه می توان با این عارضه یا بیماری مقابله کرد یکی پیشگیری و دیگری درمان، طریقه پیشگیری با تزریق واکسن hemeopathiqueهموئپاتیک که چند ماه طول میکشد و بالاخره طریقه درمانی که یکی یکی علائم را باید از بین برد، در این طریقه درمانی باید با طرق مختلف دفاع بدن را زیاد کرد و ضمناً از داروهای ضد حساسیت و ضد آلرژی هم غافل نشد که خوشبختانه از این قبیل داروها و تقریباً فراوان است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد