از عارضه  استرین یا کشیدگی عضلانی بیشتر   بدانید ….!!


  از عارضه  استرین یا کشیدگی عضلانی بیشتر   بدانید ….!!

  از عارضه  استرین یا کشیدگی عضلانی بیشتر   بدانید ....!!

 استرین یا کشیدگی عضلانی عارضه ای است که امکان دارد باعث پارگی چند تار عضلانی، تورم و خونریزی شود. بعد از بروز این آسیب، حرکت دادن عضو آسیب دیده به علت درد شدید مشکل می شود.

انواع استرین

استرین مزمناستفاده بیش از اندازه از واحد عضلانی – وتری که منجر به این آسیب می شود را گویند.استرین حاددر صورتی که استرین به دلیل فشار زیاد یا یک ضربه شدید اتفاق افتد را گویند.استفاده بیش از حد از واحد عضلانی – وتری خستگی را به دنبال دارد و از پیامدهای خستگی: تشنج تارهای عضلانی ، التهاب تارهای عضلانی و کم خونی عضلانی است.شدت صدمه که در استرین حاد به وقوع می پیوندد تعیین کننده درجه استرین خواهد بود.استرین درجه یک:مقدار پارگی کم منحصر به چند تار عضلانی ، مقداری درد و مزاحمت در واحد عضلانی – وتری ، نزول قدرت و محدودیت حرکتی قابل ملاحظه نمی باشد ، ممکن است استقامت را خیلی سریع پایین آورد.روش تشخیص:استفاده از کشش که در محل پارگی احساس درد می شود. درمان استرین درجه یک:استراحت ، جلوگیری از حرکت فعال واحد عضلانی – وتری آسیب دیده ، حمایت از آن.استرین درجه دو:صدمه دیدن وتر ، عضله و یا محل ارتباط واحد عضلانی – وتری به استخوان، نزول قدرت به مقدار زیاد در واحد عضلانی – وتری آسیب دیده ، تارهای عضلانی تماما از یکدیگر جدا نمی شوند ، نزول قدرت بین ۱۰% تا ۹۰% است. تشخیص معاینه و ارزشیابی دقیق.درمان استرین درجه دو:درمان بطور قطعی باید صورت گیرد.در درمان موضعی استفاده از کیسه آب یخ ، تزریق موضعی لیدوکلئین ، حمایت عضو آسیب دیده.استرین درجه سه:پاره شدن قسمتی از الیاف واحد عضلانی – وتریعلت:معمولا بر اثر انقباض شدید عضلانی بر علیه نیروی مقاومت زیادتشخیص:از بین رفتی عملکرد واحد عضلانی وتری بطور کلی و کوتاه و جمع شدن عضله.درمان استرین درجه سهاول درمان استخوان یا لیگامنت صدمه دیده ، تشخیص اینکه صدمه بر روی عضله است یا وتر ، درمان با عمل جراحی بلافاصله. فعالیت:شروع فعالیت پس از درمان کامل و بعد از ۶ تا ۱۰ هفته استراحت ، فشار تمرینی بایستی تدریجی افزایش یابد.

درمان عمومی استرین

گرمای موضعی ، تزریق در موضع(بی حس کننده ها که تسکین دهنده نیز هستند) ، حمایت واحد صدمه دیده ، داروهای ضد انقباضات ارادی.

تنوسینوویست

التهاب تاندون و غلاف آنرا بر اثر آسیب گویند.که داخل غلاف از ترشحات پر شدهو فیبرین زیاد گردیده که ایجاد چسبندگی بین وتر و پرده سینوویوم را افزایش می دهد.تنوسینوویست فشردهمعمولا این نوع عارضه در وترهایی که از درون کانال عبور می کنند اتفاق می افتد و درمان قطعی معمولا عمل جراحی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد