از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید….


از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید….

از عضله صاف Smooth muscleبیشتر بدانید....

 عضله صاف از مزانشیم یا مزانکیم مشتق میشود. یک هسته بیضی کشیده در ناحیه برجسته دوک مشاهده میشود و سارکولم بسیار نازک است. عضله صاف به صورت نوار یا پرده نازکی در ساختمان رگ ها، دستگاه گوارش و احشاء دیگر به کار رفته است و سلولش در بعضی شرایط میتواند مانند فیبروبلاست رشته ارتجاعی + کلاژن + پروتئوگلیکان بافت همبند را بسازد. عضلات صاف هم از سمپاتیک و هم از پاراسمپاتیک، عصب میگیرند. گفته میشود که سلول عضله صاف دارای فعالیت متابولیکی زیادی بوده با آنزیم های خود در عمل گلیکولیز شرکت مینماید.۱) عضله صاف علاوه بر انقباض و انبساط ریتمیک، یک نوع انقباض موجی شکل به نام انقباض تونیک یا پریستالتیک دارد که مرحله انقباضش پایدار بوده، مرحله انبساط ندارد و در کلینیک باعث ایجاد درد یا اسپاسم موضعی خواهد شد. ۲) اخیراً معلوم شده است که عضلات صاف علاوه بر تحریک عصبی با بعضی از محرک های هورمونی (عضلات صاف، رحم) و بعضی تغییرات موضعی (مثل کشیده شدن = Stretch در اتساع روده یا مثانه هنگام پرشدن) تحریک می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد