از عضله قلب یا میوکارد چه می دانید ؟؟


از عضله قلب یا میوکارد چه می دانید ؟؟

  از عضله قلب یا میوکارد چه می دانید ؟؟

 شکل سلول عضله قلب به صورت استوانه ای است که در انتها منشعب شده از دو طرف به محلی به نام صفحه ارتباطی InterCalated) (disk) میچسبند. در طرف سارکوپلاسم، میوفیبریل ها با منظره تیره و روشن عرضاً مخطط شده اند ولی هسته فقط یکی است که در مرکز سلول قرار دارد. انقباض عضله قلب ریتمیک و غیرارادی است و به توسط آنزیم های فسفاتازاد+هیدروژناز که در صفحه ارتباطی قرار دارند تقویت می شود. دى یاد Diad-شامل یک لوله عرضی + یک لوله رتنیکولوم سارکوپلاسمیک است که در طول سلول عضله قلب تکرار می شود و Ca را به هنگام انقباض از رتیکولوم فرستاده و به هنگام انبساط Ca را برمیگردانداتصال سلول های قلب در محل صفحه ارتباطی به ۳ صورت معتدل، دسموزوم و سوراخ دار است. وجود یون های Ca برای اتصال بین سلولهای قلب لازم است به طوری که فقدان آن باعث سستی اتصال سلولها در محل صفحه ارتباطی میشود.T-tubule یک لوله عرضی باریکی از سارکولماست که در طول سلول عضلانی وارد می شود. فضایی درونی این لوله ها باعث ارتباط سطح سلول با فضای خارج سلولی می شود. در عضله مخطط traid در محل اتصال نوار A و I قرار دارد و در هر سارکومر ۲ بار تکرار می شود. عضله قلبی دیاد دارد. یعنی T. tubule و رتیکولوم سارکوپلاسمیک که در محل نوار Z وجود دارد. 

منشأ انقباضاتعضله قلب

ریتم طبیعی قلب از گره سینوسی یا گره پیشاهنگ (S.A.N)در دهلیز آغاز شده و پس از انتقال به گره دهلیزی-بطنی (A.V.N) در بطنها منتشر می‌شود. در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا سلولهای عضلانی دهلیز و با فاصله کمی بطنها منقبض می‌شوند و همچنین ابتدا میوکارد دهلیزها شل شده و سپس بطنها شل می‌شوند.تعداد ضربان قلب در حالت عادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه‌است که بر اساس ریتم گره سینوسی تنظیم می‌شود. در مواقع فعالیت با تحریک سیستم سمپاتیک و آزاد شدن نوراپی‌نفرین ضربان قلب تندتر می‌شود.

بیماری‌ها

میوکارد در بیماری‌های مختلفی مانند کاردیومیوپاتی، کاردیومگالی (بزرگ شدن ماهیچه قلب)، میوکاردیت (التهاب ماهیچه قلب) و بیماریهای ایسکمیک قلبی (کمبود اکسیژن رسانی به قلب) تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

خونرسانی

سرخ‌رگ‌های کرونری از آئورت بیرون می‌آیند این سرخرگ‌ها باعث خونرسانی به قسمت بیشتر عضله بطن چپ می‌شوند. بطن چپ دارای عضلات بیشتری نسبت به بطن راست می‌باشد زیرا وظیفه آن، تلمبه کردن خون به تمام قسمت‌های بدن است. شریانهای کرونری راست، معمولاً کوچک‌تر بوده و قسمت زیرین قلب و بطن راست را خونرسانی می‌کند. وظیفه بطن راست تلمبه کردن خون به ریه‌ها می‌باشد. شریان‌های کرونری دارای ساختمانی مشابه تمام شریانهای بدن هستند اما فقط در یک چیز با آنها تفاوت دارند که فقط در زمان بین ضربانهای قلب که قلب در حالت استراحت (ریلکس) قرار دارد، خون دراین شریانها جریان می‌یابد.وقتی عضله قلب منقبض می‌شود، فشار آن به قدری زیاد می‌شود که اجازه عبور خون به عضله قلب را نمی‌دهد، به همین دلیل قلب دارای شبکه مؤثری از رگهای باریک خونی است که تمام نیازهای غذایی و اکسیژن رسانی آن را به خوبی برآورده می‌کند. در بیماران سرخرگهای کرونری، سرخرگهای کرونری (سرخرگ‌های تاجی) تنگ و باریک می‌شوند و وعضلات قلب از رسیدن خون و اکسیژن به اندازه کافی محروم می‌گردند.در حالت استراحت، ممکن است مشکلی برای فرد ایجاد نشود، ولی هنگامی‌که قلب ناچار باشد کار بیشتری انجام دهد و برای نمونه شخص بخواهد چند پله را بالا برود، سرخرگ‌های تاجی نمی‌توانند بر پایه نیاز اکسیژن این عضلات، به آنها خون و اکسیژن برسانند و لذا شخص در هنگام بالا رفتن از پله‌ها دچار درد سینه (آنژین) می‌گردد. در چنین مواقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد از بین می‌رود. اگر یک سرخرگ تاجی به دلیل مسدود شدن آن با یک لخته خون، بطور کامل مسدود شود، قسمتی از عضله قلب که دیگر خون به آن نمی‌رسد، خواهد مرد (سکته قلبی).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد