از عفونت های مزمن گوش چه میدانید؟!


از عفونت های مزمن گوش چه میدانید؟!

از عفونت های مزمن گوش چه میدانید؟!

عفونت های مزمن گوش و رابطه آن با آلرژی غذایی

اگر کودل شما مبتلا به عفونت های مکرر و مزمن گوش است توصیه می شود ضمن هرگونه اقدام برای مداوا با داروهای شیمیائی و انواع آنتیبیوتیای که احتمالاً دارای عوارض جانبی برای کودل خواهد بود، مواد غذای رژیم غذای کودلف را که روزانه میخوردبررسی کنید، زیرا ممکن است تعجب کنید ولی غالب عفونتهای مزمن گوش ممکن است در اثر آلرژی غذای باشد. چرا یا کودل سالم ممکن است مرتباً عفونت گوش داشته باشد با احتمال زیاد برای این است که انواعی از غذاهائی که می خورد ممکن است برای او ناسازگار باشد. حال ببینیم چرا این اتفاق میافتد. آلرژی غذای ممکن است در گوش وسطی ایجاد التهاب و ورم کند که منجر به مسدود شدن مجرا و توقف جریان مایعات و ترشحات گوش که در آن شرایط مملو از باکتریهای عفونتزایند شده و ایجاد عفونت شدید کند. که اصطلاحاً آن را التهاب عفونی گوش وسطی گویند. اگر این عفونت سریعاً درمان نشودممکن است ایجاد آسیب در استخوانهای ساختمان گوش کند که منجر به کاهش شنوائی و تبعات دیگری می شود. تحقیقات جدید نشان میدهد که غالب عفونتهای مزمن گوش ممکن است در اثر رژیم غذائی ناباب و ناسازگار باشد. دکتر تالال نسولی و دکتر بلانتی در دانشکده پزشکی دانشگاه جورج تاون دربارهٔ اثر آلرژی غذائی در مورد ۱۰۴ کودل در سنین ۹-۱/۵ سال که مبتلا به عفونت مزمن گوش بودند آزمایشی انجام داده اند. در این آزمایش نشان داده شده که ۷۸ درصد کودکان به مواد غذای مختلف آلرژی داشتند و تعجب بیشتر در این بود همین که مواد غذای حساسیتزا از رژیم غذای کودکان حذف شد ظرف چهارماه عفونت مزمن گوش ۸۶ درصد کودکان از بین رفت و در ادامه آزمایش پس از این که مجدداً آن مواد غذای وارد رژیم غذای کودکان شد، عفونتگوش تقریباً در تمام آنها دوباره عود کرد در این آزمایش نشان داده شده که مضرترین یا بعبارت بهتر حساسیتز اترین مواد غذائی که با احتمال زیاد در کودکان ایجاد عفونت کردهاست شیر، گندم، تخم مرغ، بادام زمینی و فرآوردههای سویاست. دکترانسولی اضافه می کند اغلب کودکان مورد آزمایش برای درمان عفونت گوش به متخصصان متعدد و مراجعه کرده و قرار بوده که تحت عمل جراحی قرار گیرند و خوشبختانه بیشتر آنها پس از این که مواد غذای حساسیت زای آنها معلوم شد دیگر احتیاجی به عمل جراحینداشتند.معمولاً پس از این که مواد غذای مهاجم از رژیم غذای حذف می شود ظرف چند روز تا چند هفته ناراحتیهای ناشی از آلرژی رفع می شود. ولی مدتی طول میکشد که کاملاً گوش پاک شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد