از عفونت ونسان چه می دانید…؟


از عفونت ونسان چه می دانید…؟

از عفونت ونسان چه می دانید...؟

 

*عفونت ونسان

این عارضه اختصاصی به حفره دهان داشته و یک عفونت ناحیه لثهها میباشد. عامل آن یک نوع میکروب (تروپونما) بوده و غالباً نوجوانان را مبتلا می کند. در این عارضه لثه در ناحیه پاپیلاهای بین دندانی بشدت متورم و حساس گردیده و به رنگ خاکستری در میآید.

لثه دردناک بوده و دهان به شدت بدبو میگردد. دوره این عارضه ۱۰ تا ۱۶ روز بوده و خود به خود بهبود مییابد. استفاده از انتیبیوتیکها و دهان شویه های ضد عفونی کننده لازم است. تعداد زیادی از بیماریهای لثه و مخاط دهان با منشأ ژنتیک و سندرم های مختلف و غیره وجود دارند که با توجه به شیوع کم و پیچیدگی از ذکر آنها صرف نظر می نماییم و تنها به دو عارضه دیگر که اختصاصی به دهان دارد و در کودکان دیده می شود ، اشاره میگردد:

* فیبروماتوز لثه

 یک بیماری ارثی است و از اوان کودکی علائم آن ظاهر می شود. بیماری با درد و سوزش و سپس تورم و افزایش حجم لثه آغاز شده و ادامه می یابد. در سنین بلوغ رشد لثه گاهی به حداکثر خود رسیده و حتی ممکن اسنت لثه روی دندانها را بپوشاند. درمان این عارضه جراحی است ولی معمولاً عود می نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد