از عوارض پیوند کلیه چه میدانید…؟؟


از عوارض پیوند کلیه چه میدانید…؟؟
 

از عوارض پیوند کلیه چه میدانید...؟؟

 
  1. A) تکنیکی
عوارض تکنیکی، شامل انسداد شریان یا ورید کلیوی، تنگی شریان کلیوی، نشت ادرار پس از حالب و لنفوسل می باشد. انسداد فوری شریان کلیوی یک عارضه نادر است، اما می تواند علت کاهش یا قطع ناگهانی برونده ادراری باشد. تنگی شریان کلیوی، یک عارضه کاملاً شناخته شده به دو دلیل عوارض تکنیکی و علل ایمونولوژیک می باشد. این عارضه ممکن است با فشارخون غیرقابل کنترل، وجودبروئی بر روی کلیه پیوندی یا بدترشدن تدریجی عملکرد کلیه تظاهر کند.در این حالت باید تنگی شریان کلیوی در نظر گرفته شود، هرچند رد پیوند یا مسمومیت با سیکلوسپورین شایعتر هستند. تشخیص با آنژیوگرافی صورت میگیرد و سونوگرافی داپلر نیز کمک کننده است. عوارض اورولوژیک نادر بوده، عبارتند از: نشت ادرار از محل اناستوموزها، تنگی حالب انسداد حالب و جداشدن حالب از مثانه، علایم بالینی شامل عدم عملکرد کلیه پیوندی و کاهش برونده ادراری میباشد. لنفوسل ناشی از گسیختگی زنجیره لنفاتیک در طی جراحی و برش روی شریان ایلیاک است. در این حالت، اکثر بیماران فاقد علامتند و بیشتر آنها طی چند ماه بهبودی مییابند. تظاهرات بالینی شامل تورم، زخم و ادم پا و عدم عملکرد کلیه پیوندی است و تشخیص با سونوگرافی داده می شود. نارسایی اولیه حاد کلیه یا ATN در ٪۵۰-۴۰ از کلیه های پیوندی از جسد دیده می شود و تشخیص آن به وسیله اسکن کلیه با نشان دادن جریان خون کلیه و عملکرد ضعیف توبولی و با رد سایر علل مانند انسداد داده میشود.
  1. B) غیر تکنیکی
این عوارض شامل عفونت و بدخیمی میباشد. عفونت های بعد از پیوند، دومین علت شایع مرگ و میر به دنبال پیوند کلیه میباشند. عفونت های تهدیدکننده حیات در ۴ ماه اول پس از پیوند شایعترند. در ماه اول عفونت های باکتریایی زخم، ریه و عفونت ادراری بارزتر است. استفاده وسیع از آنتی بیوتیک های، مانند تجویز روزانه کوتریموکسازول (TMP-SMX) قبل از جراحی، شیوع عفونت های ادراری و پنوموسیستیس کارینی را کاهش میدهد، عفونتهای فرصت طلب طی ۲ تا ۶ ماه بعدی بارزترند. بیمارانی که پیوند شده اند به علت مهار سیستم ایمنی سلولی نسبت به عفونتهای ویروسی و داخل سلولی حساسند. ویروس CMV در این مرحله پاتوژن اصلی است . که باعث بیماری علامتدار در ۳۵٪ و مرگ در ۲٪گیرندگان پیوند می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد