از غده تیروئید بیشتر بدانید


از غده تیروئید بیشتر بدانید

از غده تیروئید بیشتر بدانید

 در جلو قسمت فوقانی نای درست زیر حنجره قرار گرفته و دو لوب طرفی دارد که توسط تنگه (ISthmus) به هم وصلند. کپسول فیبر والاستیکی آنرا به لبول های ناقص تقسیم میکند، داربست (Stroma) بافت همبند غربالی و رتیکولار و پر از عروق و موئینه های fienestrated میباشد. روی این داربست فولیکولهای تیروئید که داخلی آنها پر از ماده ژلاتینی یکنواختی به نام colloid است قرار گرفته اند. هر فولیکول پوشش مکعبی ساده باغشاء پایه نازک دارد که اگر در حال استراحت باشد، به شکل دایره یا بیضی فضای آن پر از ماده کلوئید قرمز و سلولها، مکعبی کوتاهند و در حالت فعالیت، جدار فولیکول چین دار، با کلوئید کم و رقیق (بازوفیل - بنفش ) و پوشش منشوری خواهد بود. این پوشش دو نوع سلول دارد: ۱) سلول اصلی یا فولیکولر که مهمترین سلول جدار فولیکول است و در سمت داخل میکروویلی دارد و هورمون از این سطح به داخلی فولیکول ترشح شده، به صورت ماده کلوئیدی ذخیره می شود. در مواقع لزوم، این ماده توسط سلول های اصلی، لیز شده و هورمون از طرف سطح خارجی (قاعده) سلول که متوجه غشاء پایه و موئینه های خونی است، به خون میریزد. ۲) سلول پارافولیکولریا light-cell یا clear-Cell که بین غشاء پایه و سلول های اصلی قرار دارد. و هورمون پلی پپتیدی کلسی تونین را که غلظت کلسیم خون را کاهشمیدهد، به خون میریزند. این هورمون با هورمون پاراتیروئید (PTH) Vit, DM، غلظت کلسیم خون را تنظیم میکند، کلسی تونین، جذب استئوکلاست ها را مهار و استئوبلاستیها را تحریک کرده و نیز مانع جذب کلسیم میشود. سلولهای پارافولیکولر از دسته سلولهای APUD بوده منشا پارافولیکولر دارند. غده تیروئید تنها غده اندوکرینی است که شکل و فعالیت سلولی آن با رژیم غذایی، درجه حرارت و... تفاوت میکند. غده تیروئید، تنها غله اندوکرین ذخیره کننده هورمون است. مهمترین ماده تشکیل دهنده کلوئید، نیروگلبولین (TIG) است که خود ترکیبی است از گلیکوپروتئین و اسیدهای آمینه یلدار، برای استفاده از هورمون ذخیره، پروتئاز، TG را شکسته، نتراایلوتیروئین (=TI یا تیروکسین) و تریبیدو تیروئین که اسید آمینه (تیروزین) یددار هستند، آزاد میشوند. از مرحله سنتز هورمونها، پمپ ید مجاور غشاء پایه، ترکیبات ید را وارد سلول اصلی میکند. T4 مهمترین هورمون تیروئید بوده، مقدارش در خون از T a بیشتر است. اثر مهم هورمون تیروئید، افزایش متابولیسم بافت ها میباشد. غده لیروئید یکی از پرخون ترین غدد بدن است. فولیکولهای ولفر، توده ای از سلولهای Weber هستند که در فاصله بین فولیکولهای تیروئید، گردهم جمع شده اند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد