از فواید شیر خشت چه میدانید؟؟


از فواید شیر خشت چه میدانید؟؟

از فواید شیر خشت چه میدانید؟؟

 

شیر خشت

شیر خشت برای رفع تب های عفونی مشکوک نیز به کار می برند.این گیاه ملین، مبرد، مدر، ضد حصبه، و برونشیت مزمن و برطرف .کنندهٔ خشونت سینه و ورم گلوستشیر خشت به شکل گلوله های کوچک به اندازه یک نخود است که از درختچهٔ مخصوصی میجوشد و برای اینکه تکه های آن به هم نچسبند نوعاً آن را با کیسه آرد دار جمع می کنند و لذا آرد آلود است. پزشکان ایرانی در قدیم آن را در تبهای عفونی تجویز می کردند و اکنون نیز طبق تحقیقات دانشمندان معلوم شده که این ماده دارای مواد قندی و صمغی می باشد و آن را به طور مسهل و ملین، درتهاى عفونی مشکوک به کار میبرند. شیر خشت محافظی بزرگ در برابر تشعشعات اتمی است می تواند بشر را پنجاه درصد در برابر خطرهای تشعشعات اتمی محافظت نماید.به عنوان مسهل در رفع سوء هضم اطفال به کار میرود دو سه نخود شیر خشت را در آب ولرم حل کرده پس از صاف کردن آن به طفل بخورانید.شیرخشت در طب سنتی ابن‌سینا در کتاب قانون راجع به شیرخشت چنین گفته است: شیرخشت یا شیرخشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند. دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد. در مخزن‌الادویه راجع به شیرخشت چنین آمده است: شیرخشت را به فارسی شیرخشک نامند. گفته‌اند شبنمی است که در خراسان و هرات و بعضی بلاد فرنگ بر درختی که آن را در نواحی خراسان کشیرو یا درختی دیگر به نام کبیرو نامند، می‌نشیند. آن درخت به قدر دو سه قامت بلند می‌شود و چوب آن خالدار زرد و سفید، سبک وزن و کمیاب و قیمتی است و از آن عصا می‌سازند. پژوهش‌های سال‌های اخیر بر روی شیرخشت نشان داده است که محصول خوراکی آن می‌تواند انسان را تا حدی در برابر تشعشعات اتمی مصون نگاه دارد لغت فارسی آن «شیرخشک» به معنی لبن منجمد یا مشابه شیر منجمد می‌باشد و لغت «شیرخشت» به معنی صمغ مشابه شیر است؛ چون خشت به معنی صمغ می‌باشد. بهترین شیرخشت تکه‌های بزرگ سفید و شیرین خالص است که چون در دهان گذارند، زود حل شود و زبان را بسیار شیرین و سرد گرداند و شیرینی آن با عسل و شکر متفاوت است. طبیعت آن گرم و در رطوبت معتدل است. همچنین ملین طبع و مسهل صفرا، خلط‌آور، مقوی جگر و معده و کاهش‌دهنده حرارت بدن، رافع سرفه و خشونت سینه و حلق و تب می‌باشد. مسهل نیکویی است که می‌توان آن را برای همه افراد و سنین بدون اذیت مصرف نمود. با ماءالشعیر بهترین مسهل است. اثر مسهلی آن در صورتی که نزله و سرفه نباشد، با گلاب بهتر است. همچنین با ماءالشعیر برای رفع تب حار و افراد گرم مزاج مفید می‌باشد. تأثیر مسهلی آن با عرق رازیانه و روغن بادام بیشتر و بهتر است. از عوارض آن قراقر در معده (صدای معده) و رقیق شدن منی و سرعت انزال است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد