از مرض قند چه میدانید؟!قسمت سوم


از مرض قند چه میدانید؟!قسمت سوم

از مرض قند چه میدانید؟!

برای بهبود تولید انسولین از داروهایی مثل سولفونیل اوره ها، به منظور تنظیم آزاد شدن گلوکز به وسیله کبد و کاهش نسبی مقاومت انسولین از دارویی مانند متفورمین و برای کاهش چشمگیر مقاومت انسولین از داروهایی مثل تیازولیدیندیون ها استفاده می شود. نشانه های سه گانه کلاسیک دیابت عبارتند از دفع بیش از حد ادرار (پلی اوری: polyuria یا پر ادراری)، تشنگی بیش از حد (پلی دیپسی: polydipsia) و پرخوری (پلی فاژی؛ polyphagia). نشانه های دیابت نوع ۱، به ویژه در کودکان ممکن است کاملاً سریع (ظرف چند هفته یا چند ماه) ایجاد شوند ولی دردیابت نوع ۲، معمولاً نشانه ها آهسته تر بروز میکنند و ممکن است مبهم باشند و یا به طور کامل وجود نداشته باشند. دیابت نوع ۱ ممکن است موجب کاهش وزن چشمگیر و سریع (علی رغم طبیعی یا بیش از حد بودن مقدار غذا) شود. و خستگی مفرط ایجاد کند. تمام این نشانه ها به استثنای کاهش وزن، در دیابت نوع ۲ کنترل نشده نیز ممکن استسایر علایم دیابت عبارتند از: کاهش وزن، زخم هایی که دیر بهبود مییابند، خشکی و خارش پوست، کاهش حس یا گزگز پاها و تاری دید. ممکن است عفونت های مکرر به خصوص در دستگاه ادراری و پوست روی دهند. وقتی غلظت گلوکز خون بالا می رود و به حد بیشتر از آستانه ای کلیوی می رسد، بازجذب گلوکز در لوله های ابتدایی کلیوی به طور ناکامل صورت میگیرد و مقداری از گلوکز در ادرار تولید شده باقی میماند و همراه با آن دفع میشود که به این وضعیت وجود قند در ادرار (گلیکوزوری: glycOSuria) میگویند. این اختلال، موجب افزایش فشار اسمزی ادرار و ممانعت از بازجذب آب و به وسیله کلیه و در نتیجه، افزایش میزان تولید ادرار (پلی اوری) و افزایش مقدار از دست رفتن مایعات بدن می شود. افزایش از دست رفتن مایعات بدن از طریق احتباس آب در سلول ها و سایر بخش های بدن و در نتیجه، بروز کم آبی (دهیدراسیون) و افزایش تشنگی می شود.
از مرض قند چه میدانید؟!(قسمت اول )
از مرض قند چه میدانید؟!(قسمت دوم )

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد