از ناخن بویا چه میدانید…؟؟


از ناخن بویا چه میدانید…؟؟

از ناخن بویا چه میدانید...؟؟

 

ناخن بویا

قطعات اظفار الطیب شبیه ناخن است ، بوی معطر دارد و از دود آن در مداوا استفاده می شود .دیسقوریدوس گوید :از رده صدف هاست و از جزیره ای واقع در دریای هند می آید .در این جزیره سنبل هم وجود دارد .دو نوع است :قلرمی و بابلی .هر دو قسم بسیار معطر هستند .نوع سپید رنگ آن که در دریای هند و یمن و بحرین پیدا می شود و بهتر از نوع بابلی است سیاه رنگ و ریز است .به گفته  عطاران بهترین نوع آن بحرینی ،بعد مکی و جده ای است که در آبادان یافت می شود .مزاج :گرم و خشکخواص درمانی :لطیف کننده است .اندام های سر :دود آن برای مداوای صرع مفید است .اندام های دفعی :بخور آن در معالجه اختناق زهدان به کار می رود .اگر آن را با سرکه بیامیزند و بخورند هر نوع قبوضیتی را از بین می برد .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد