از پرده بکارت چه میدانید؟!


از پرده بکارت چه میدانید؟!

از پرده بکارت چه میدانید؟!

پرده بکارت

پرده بکارت یک غشاء نازک همراه با سوراخ یا سوراخهائی برای عبورجریان خونریزی عادت ماهانه از درون آن و چیزی که به طور مشخص ورودی واژن را مسدود کرده است. اینکه وجود و مفهوم پرده بکارت چیست؟ یکی از اسرار جاودانه و نهفته در بدن بانوان می باشد.اگرچه به نظر نمی رسد این بخش وظیفه خاصی داشته باشد و مسئله مشهود این است که بافت پرده تنها باقی مانده از پروسه رشد و شکل گیری واژن باشد. از نظر روانشناسی به نظر می آید که این بخش باعث می شود که جرم و چرک نتواند وارد سطح داخلی واژن گردد. حتی می توان گفت که در بچه ها و اطفال می تواند تا حدی یک نقش محافظتی را در برابر وارد شدن اشیاء بداخلی واژن را ایفا نماید. در بعضی مواقع مشاهده میزان آسیب به پرده می تواند دلیل بر وجود رابطه جنسی و یا حتی دال بر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نیز تلقی می گردد.  در طول تاریخ فرهنگ های بسیاری را می توان دید که در آنها داشتن روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج غیرقانونی می باشد، در این نوع فرهنگ ها دست نخورده بودن پرده دال بر نداشتن رابطه جنسی برای فرد تلقی می گردد. البته امروزه مشخص گردیده که، ممکن است که آسیب پرده عاملی غیر از رابطه جنسی باشد. اما از نظر علما این عصر مفهوم دست نخورده بودن پرده بیشتر به یک افسانه غیر واقعی شبیه است، دلیل آن را هم بر این می دانند که پرده بکارت دارای انواع گوناگونی از نظر شکل، ضخامت و اندازه می باشد، حتی از انواع آن می توان به نوع حلقوی آن اشاره کرد که پرده تمامی ورودی داخل واژن را مسدود می کند و تنها یک سوراخ در میان آن قرار دارد، یامی توان به پرده جداره دار اشاره کرد که دارای شکاف های باریکی در قسمت مرکز به پائین آن می باشد. اکثر پرده ها تمامی بخش ورودی واژن را پوشش نمی دهند و همواره دارای منافذی برای خروج خون و مواد زائد در طول عادت ماهانه هستند. اما در بعضی موارد نادر پرده می تواند قطور باشد و یابدون سوراخ بوده  و یا تمامی بخش ورودی واژن را پوشش دهد. این گونه رده ها به احتمال قوی اجازه قاعدگی و یا امکان مقاربت را نخواهد داد. در این صورت در زمان سیکل ماهانه خونریزی صورت نخواهد گرفت و نتیجه آن پرشدن واژن از خون خواهد بود که این خون می تواند به سمت رحم حرکت کرده و موجبات ناراحتی را برای فرد فراهم کند. البته پزشکان این مانع را با یک جراحی ساده و ایجاد شکاف می توانند برطرف نمایند. از آنجا که پرده بکارت می تواند داری اشکال مختلف باشد باید دریافت که بازبینی آن نمی تواند دلیل محکمی برای اثبات این مورد باشد که فرد دارای رابطه جنسی بوده است یا خیر. این طور قضاوت می تواند برای فردی هم که پرده آنها در اثر فعالیتهای ورزشی، استفاده از تامپسون، کشیدگی بیش از حد، نبود مادرزادی، تستهای پزشکی و ...، باشد. حتی بسیاری از مدارک از این حکایت می کنند که پاره گی پرده در اثر کشیدگی بیش از حد در فعالیت هائی مانند؛ ژیمناستیک، رقص و یا اسب سواری نیز شایع است. حتی گونه ای پرده نیز وجود دارد که بسیار انعطاف پذیر بوده و در اثر آمیزش آن به کنار زده شده و ممانعتی ایجاد نخواهد کرد در ادامه سخن باید یادآور شد که پاره گی پرده ممکن است با مقداری درد و مدتی خونریزی همراه باشد ولی درموارد بسیاری نیز وجود دارد که پرده بدون درد و خونریزی پاره گردیده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد