از پکتین تغییر یافته مرکبات چه میدانید..؟؟


از پکتین تغییر یافته مرکبات چه میدانید..؟؟

از پکتین تغییر یافته مرکبات چه میدانید..؟؟

 یک ترکیب ضدسرطانی جالب تازه، پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) است - ماده محلول فیبر گیاهان مشتق از پوست و گوشت مرکباتی مثل پرتقال و نارنگی، پکتین معمولی کربوهیدراتی پیچیده در بیشتر گیاهان است. پکتین معمولی، به دلیل طول زنجیر مولکولی آن، جذب خون نمی شود. پکتین تغییر یافته مرکبات، کربوهیدراتی است که به مولکولهای کوچک تر شکسته شده و وارد جریان خون میگردد.MCP میتواند از متاستاز سرطان ها جلوگیری کند. سلول های سرطانی بدخیم با جدا شدن از تومور اولیه همانند دانه هایی که در باد پراکنده می شوند در جریان خون افتاده و جایی برای چسبیدن و تکثیر پیدا میکنند. متاستاز بدترین چیزی است که بیمار سرطانی با آن روبه رو می شود. اگر تومور در جای خود بماند، ممکن است باعث آسیب موضعی شود، ولی میتوان بدون گرفتاری زیاد آن را با عمل جراحی خارج کرد. مطالعات نشان داده اند که MCP میتواند همانند. تله های خاصی عمل کند که سلولهای مهاجر سرطان را گیر انداخته و آنها را بی خطر کند. گمان میرود این ترکیب بتواند متاستاز را در بیماران مبتلا به ملانوم کاهش دهد.به نظر میرسد MCP سلول های سرطانی را جذب کرده و قبل از اینکه فرصت رساندن خود به سلولهای سالم را پیدا کنند به آنها متصل میشود. سلولهای سرطانی دارای ماده ای به نام گالاکتین هستند که به دنبال همتای خود، گالاکتوز موجود در بسیاری سلولهای بدن، میگردد MCPغنی از گالاکتوز است و از این رو میتواند سلولهای سرطانی را به خود جذب کرده و آنها را بی خطرسازد. برای سلولهای سرطانی تفاوتی ندارد به MCP متصل شوند یا به سلولهای طبیعی، چون فقط به دنبال گالاکتوز هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد