از چربی خون نترسید! از کلسترول بترسید!/قسمت اول


از چربی خون نترسید! از کلسترول بترسید!/قسمت اول

از چربی خون نترسید! از کلسترول بترسید!

 درست است که اطلاعات بهداشتی برای همه کسی لازم و واجب در خصوصی کلسترول خون برای هر کسی بد نیسنت لیکن نه بدرجه ای که بدون دلیل حتی از اسم آن هم بترسد، خود ترسی از کلسترول شاید خطرناکتر از خود کلسترول باشد. خلاصه باور کنید بهمین دلیل و شاید بدلایل دیگر برآن شدم که در این قسمت باز هم درباره اطلاعات جدیدتری از چربی خون با هم صحبت کنیم.آنچه باید بدانید عرض شد این موضوع کلسترول یا چربی خون این روزها نقل , اغلب محافل شده بخصوص بهنگام غذا خوردن این غذا نمیخورم، آن میوه را هم نمی خورم، چرا چونکه چربی خونم را بالا این موضوع کلسترول در سابق هم شاید غول خطرناکی برای خیلی ها شده بود حتی برای محافل پزشکی، میخواهم عرض کنم طبق مدارک بهداشتی در سال ۱۹۹۲ میلادی هم هنوز کاملاً حد طبیعی کلسترول خون و رژیم کاملاً صحیح آنرا نمی دانستند، نه فقط کاملا صحیح بلکه حد غیرطبیعی و بیماریزای آنرا هم نمی دانستند، باین دلایل امروزه خیلی لازم است که تقریبا آن هم بحد بهداشتی (نه وسواسی) هر کسی اطلاعات زیادتری در خصوصی هیپرکلسترولمی دارد بداند و به آن رفتار کند زیرا امروزه طبق مدارک موجود ثابت  شده وضعیت غذا عملا اثری در زیادی کلسترول خون ندارد بلکه (هزار نکته باریکتر از مو اینجاست) - نکات بیشتری سد راه هستند که آنها در زیاد کردن چربی خون بلکه خطرات آن دخیل میباشند آری خواننده محترم، بدن ما دارای دستگاه منظم و مرتبی است که بتواند ازغذاهای مصرف شده و خورده شده آن مقدار کلسترول لازم را برای بدن بسازد و بکار ببندد، چون کلسترول همان طور که زیادی آن برای بدن مضر است، بمقدار خیلی کمتر از حد طبیعی هم برای سلامت بدنمان مضر است و این کاربعهده همان سیستم یا دستگاه همین اماست، اما این به آن معنی نیست که اگر در موارد بخصوص (مثل موقعیکه کلسترول خون خیلی زیادتر از طبیعی شده است یعنی هیپرکلسترولهمی شده است و (نکات دیگر که باز به اطلاع خواهم رساند) در چنین مواقعی هر کسی هر قسم خوراکی که در بشقایش هست نخورد! ابدا، ابدأ، زیرا در چنین موقعی کلسترول خون یا چربی خون خیلی بالاتر خواهد رفت و میکند آنچه نباید بکند و میشود. آنچه نباید بشود، بنابراین باید خیلی مراقب این چربی بود اما از آن نباید ترسید بلکه بگذاریم او از ما بترسد یعنی باید مراقب نسبت کلسترول خون و تصلب و سفتی و سختی شرائین بود و دانستن این نسبت خیلی مهم و دانستنی است، زیرا وقتی شریان های قلب (گزنر) یا همان شریان هائی که بعضله قلب غذا  می رساند اسیب ببینند خطر همان آنژین ریوی است، خطر همان انفارکتوس قلبی است، وقتی شریان هائی که به مغز خون چنین خطرات مغزی را باید در انتظار بود. " طبق آمار بدست آمده در مملکت فرانسه سالانه بیش از ۱۰۰/۰۰۰ نفر مبتلا به انفارکتوس قلبی (میوکارد) می شوند و در دنیا قریب ۱۲ میلیون نفر بعلت عوارض قلبی و عروقی فوت میکنند، در این هنگام لطفاً عکس قضیه را هم درنظر داشته باشید باین معنی که اگر یک صدم از میزان کلسترول اضافی خون کم شود ۲ صدم از خطر بیماری قلبی کاسته خواهد شد از چربی خون نترسید! از کلسترول بترسید!/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد