از چشم هایتان مدام آب می آید؟ بخوانید تا بدانید!


از چشم هایتان مدام آب می آید؟ بخوانید تا بدانید!

از چشم هایتان مدام آب می آید؟ بخوانید تا بدانید!

آب ریزش چشم

این بیماری به علت گرفتن مجرای چشم به علل مختلفی به وجود می آید. آب اضافی چشم که برای تر کردن کره چشم ترشح می شود و بایستی از راه مجرای چشم و بینی وارد بینی شود به علت گرفتگی آن در چشم جمع شده، از گوشه چشم سرازیر می گردد. متأسفانه درمان این بیماری دشوار و اکثر بایستی با عمل جراحی و باز کردن مجرای چشم، بیمار را بهبودی بخشید. اگر بیمار رعایت بهداشت و نظافت را ننماید ممکن است در اثر دستمالی، کیسه اشک چرکین گردد.

درمان آب ریزش چشم

شستشوی چشم با آب کندر، آب خاکستر ما میثا و یا هر دارویی که خاصیت خشک کنندگی و ضد عفونی داشته باشد مؤثر است.  پوست انار، پوست هلیله زرد را در گلاب پخته با پنبه چشم را بشویند. سماق و انجبار، کندر، مصطکی، صبر را با عرق بارهنگ به زیر و پشت و پیشانی ضماد نمایند. بارهنگ یا مورد یا گل سرخ یا پوست هلیله زرد یکی از آنها ۵ گرم انتخاب کرده و در یکبطر آب جوشانده چشم را بشویند.

فرو رفتن جسم خارجی در چشم

در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالند، زیرا ممکن است جسم خارجی در چشم فرو رود. بیمار بایستی دهان خود را باز کند و مرتباً چشم خود را باز کرده و به هم بزند تا اشک بیشتری ترشح شود. زیرا این کار به خروج جسم خارجی از چشم کمک میکند با یک قطعه پنبه ای که بر میله ای پیچیده شده باشد به آهستگی در کنار جسم خارجی قرار دهند و به آهستگی آن را بردارند. یا اینکه به وسیله سر میله نازکی که به طور افقی در مسیر جسم خارجیقرار داده می شود، جسم خارجی را به طرف کنار چشم رانده و او را بردارند. اگر جسم خارجی کاملاً در چشم فرو رفته باشد بدون دست کاری باید به چشم پزشک مراجعه نمایند، ناگفته نماندکه در ابتداء در صورتی که چشم زخم نباشد قدری شیر زن در آن بچکانند سپس با آب گرم بشویند. اگر جسم خارجی در چشم فرورفته باشد کمی نشاسته روی آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد و یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگی روی آن به کشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد