از کانسرهای حالب و لگنچه کلیه چه میدانید…؟؟


از کانسرهای حالب و لگنچه کلیه چه میدانید…؟؟

از کانسرهای حالب و لگنچه کلیه چه میدانید...؟؟

 

کانسرهای حالب و لگنچه کلیه

کارسینوم های حالب و لگنچه کلیه نادر هستند، (۴٪کل سرطان های یوروتلیال). سن متوسط تشخیص ۶۵ سال می باشد. نسبت ابتلا مرد به زن ۴-۲ به یک است. بیمارانی که دارای کارسینومای منفرد بخش فوقانی دستگاه ادراری هستند، ۵۰-۳۰٪ در خطر ابتلا به کانسر مثانه و ۴-۲٪ در خطر ابتلا به کارسینومای بخش فوقانی دستگاه ادراری در سمت مقابل هستند. برعکس بیمارانی که دچار سرطان اولیه مثانه میباشند، در معرض خطر کمی (کمتر از ۲٪) برای ابتلا به کارسینومای بخش فوقانی دستگاه ادراری می باشند.بیمارانی که دچار کانسرهای مثانه insiitu به صورت متعدد، عودکننده و سطحی بوده و توسط TUR و BCGتراپی به وضعیت تومور سیستم TNM | Batata طور موفقیت آمیزی درمان می شوند، در معرض خطر کانسرهای بخش فوقانی دستگاه ادراری میباشند. خطر محدود به مخاط با T1 A بروز این چنین کانسرهایی در حدود ۱۰٪، ۲۶٪ و ۳۴٪ به درگیری آستر مخاطی ترتیب در پیگیری های ۵ ساله، ۱۰-۵ ساله و بیشتر از ۱۰ تهاجم به لایه عضلانی سال تخمین زده می شود. (یعنی با افزایش زمان، احتمال آن گسترش از لایه عضلانی به چربی یا پارانشیم افزایش مییابدهمانند کانسر مثانه، کشیدن سیگار و تماس با برخیرنگ های صنعتی یا حلال ها، شانس کارسینومای بخش فوقانی دستگاه ادراری را افزایش میدهد. (از نوع TCC)، همچنین نفروپاتی بالکان، استفاده از طولانی مدت از ترکیبات ضد درد و استفاده قبلی از thorotrast (یک نوع ماده حاجب سابقاً به کار رفته برای پیلوگرافی رتروگراد) خطر ابتلا به این نوع سرطان را افزایش می دهد. بیمارانی که در ارتباط با مصرف بیش از حد مسکن ها دچار کارسینوم شده اند، اغلب مؤنث بوده در Stageهای بالاتری قرار دارند و جوانتر از سایرین می باشند. نفروپاتی بالکان یک بیماری التهابی انتر سیسیل کلیه هاست که ساکنین بالکان (یوگوسلاوها، رومانیایی ها و یونانیان) را درگیر میسازد و کارسینومای مرتبط با آن، به طور و به احتمال زیاد دوطرفهاست.پاتولوژیمخاط پوشاننده لگنچه کلیه و حالب، مشابه مثانه از نوع ترانزیشنال بوده و لذا اغلب سرطان های حالب و لگنچه کلیه، از نوع ترانزیشنال (TCC) میباشند (۹۰٪ در لگنچه کلیه و ۹۷٪ در حالب). grading مشابه کانسر مثانه است. ۱۵ تا ۲۰٪ از این نوع سرطان ها ازنوع پاپیلوما میباشد. بین grade تومور با احتمال وجود بدخیمی در سایر نقاط یورتلیوم ارتباط وجود دارد به این صورت که در سرطان های با grade پایین احتمال وجود بدخیمی یورتلیوم یا CIS در نقاط دوردست از تومور اولیه نادر است ولی در نئوپلاسم های با grade بالا این بدخیمی ها شایع ترمیباشند. اگرچه اغلب این نوع کارسینوم ها در هنگام تشخیص محدود به محل میباشند. ولی احتمال متاستاز وجود دارد و شایعترین محل های متاستاز، به ترتیب عبارتند از: گره های لنفاوی منطقه ای، استخوان و ریه ها.کارسینومای سلول سنگفرشی کانسرهای لگنچه کلیه را تشکیل میدهند. این تومورها اغلب در کسانی که سابقه التهاب مزمن به علت عفونت یا سنگ دارند، رخ میدهد. آدنوکارسینوما بسیار نادر بوده و بسیار گسترده است. تومورهای مزودرمال بسیار نادر است. تومورهای خوش خیم شامل پولیپ های فیبرواپیتلیالی، (شایعترین نوع)، لیومیوما و آنژیوما می باشد. پولیپ های فیبرواپی تلیالی در بالغین جوان شایعتر بوده و ویژگی های رادیولوژیک آن به صورت نقائص پرشدگی دراز، آویزان و شبیه پولیپ میباشد که داخل سیستم جمع کننده ادراری واقع شده اند. شایعترین تومور بدخیم مزودرمال، لیومیوسارکوما است. حالب و لگنچه کلیه می توانند تحت تهاجم سرطان های ساختمانهای مجاور، نظیر RCC، تخمدان یا گردن رحم قرار گیرند. متاستازهای واقعی به معده، پروستات، کلیه، پستان  و لنفوم. تومور با Survival بیمار تطابق دارد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد