از کاهش سطح هوشیاری چه میدانید؟!


از کاهش سطح هوشیاری چه میدانید؟!

از کاهش سطح هوشیاری چه میدانید؟!

کاهش سطح هوشیاری

ویژگی بارز آگاه و به هوش بودن، هوشیاری و در زمان و مکان فعلی بودن است. هوشیاری به این معنی است که شما قادر به نشان دادن واکنش مناسب به مردم و چیزهای اطراف خود باشید. در مکان و زمان بودن به این معنی است که شما بدانید که چه کسی هستید، کجا هستید، کجا زندگی می‌کنید و زمان را تشخیص داده و بدانید چه ساعتی است. از دست رفتن ناگهانی هوشیاری ممکن است موقتی یا دائمی باشد و می‌تواند نوروژنیک (سنکوپ عصبی، صرع و سکته مغزی) یا سوماتوژنیک یا کالبدی (اختلالات قلبی، هیپوگلیسیمی و ...) باشد. زمانی که سطح هوشیاری کاهش یابد، توانایی شما در بیداری، هوشیاری و در زمان و مکان بودن مختل می‌شود. کاهش سطح هوشیاری یک وضعیت اورژانسی پزشکی است. یکی دیگر از اورژانس های سیستم عصبی، کاهش سطح هوشیار است که درجات مختلفی از خوابآلودگی تا بیهوشی کامل را دارد. کاهش سطح هوشیاری علل مختلفی دارد اما با توجه به اهمیت علل عصبی ان در قسمت اورژانس های اعصاب به آن پرداخته میشود. علل کاهش سطح هوشیاری بسیار متفاوت میباشد که تعدادی از آنها عبارتند از: سکته مغزی، مرحله بعد از حمله تشنج، کاهش قند خون، کاهش اکسیژن خون (هیپوکسمی)، مسمومیت ها، آسیب ستون فقرات، ضربه مغزی، سکته قلبی و...اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاری بیشترین اقدامات امدادگر به صورت حمایتی می باشد که شامل موارد زیر است: ۱- بررسی وضعیت تنفس و گردش خون (نبض) و در صوت اختلال در هر کدام برطرف کردن آن از طریق احیاء قلبی ریوی (ABC) ۲-گرفتن شرح حال از بستگان یا افراد مطلع ۳- بررسی بیمار۴- بررسی علایم حیاتی و وضعیت تنفس و گردش خون هر ۵ دقیقه. ۵- قرار دادن اکسیژن کمکی ۶- قرار دادن فرد در وضعیت بهبود در صورتی که دارای وضعیت تنفس وگردش خون مطلوب بوده و بدون آسیب و ضربه به ستون فقرات یا جمجمه می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد