از کلورین چه میدانید؟!


از کلورین چه میدانید؟!

از کلورین چه میدانید؟!

کلورین

این ماده مواد زائد بدن را دفع کرده از پیوره و چاقی زیاد جلوگیری نموده مانع مسمومیت خود به خودی خون میگردد. کمبود کلورین سبب چاقی، بیرمقی و بی حالی میشود و افرادی که دارای کلورین بالایی در بدن هستند اکثرا با بی پروایی و تندخویی سبب رنجشی اطرافیان شده قادر به بروز رفتار اجتماعی مناسب و متعادلی نیستند/. موادی که دارای کلورین فراوان هستند عبارتند از: نارگیل، آب چغندر، خیار، مارچوبه، هویج، گردو، کاهو، کلم، شلغم ، پنیر و شیر و لبنیات بز کلورین بمنزله سوپاپ بدن است،زیرا کلورین موادزائد راازبدن خارج کرده ازپیوره وچاقی زیاد جلوگیری نموده مانع مسمومیت خودبخودی خون گشته وانواع موادزائد وسموم راازانساج بیرون میریزد ازاینرو برای اشخاص چاق فوقالعاده لازم است. کلورین پاسبان بدن است برای پاکیزگی داخلی تن هیچ چیز لازمترازکلورین نیست. کلورین درآن واحد هم خراب میکند وهم آباد. مثلا کلورین فعالیتهای پتاسیم راخنثی میکند،ولی درعین حال به کمک کلسیم به آبادی میپردازد ولی بیشتر آباد میکند تا خراب،ازاینرو برای بدن فوق العاده لازمست واگردرست مصرف بشود فوائد بسیاری ازاآن عاید تن میگردد. اشخاصیکه بیش ازحدلازم دارای کلورین هستند خیلی درشوخی ها تند وبی نزاکت بوده واطرافیان خودرا ازگفتار و کردارناهنجارخود میرنجانند وازاین رونمیتوانند اجتماعی ومعاشرتی باشند،کلورین غده های زبان واعصاب واقع درنزدیکی معده را تحریک میکنند وتولید گرسنگی کاذب مینماید،باخوردن سبزیجات ومیوه جات میتوان ازاین گرسنگی کاذب جلوگیری کرد.کلورین خالص گازی است خفه کننده و زرد متمایل به سبز که در ۱۷۷۴ به‌وسیله شیمی‌دانی سوئدی شناخته شد و در ۱۸۱۰ همفری دیوی کلورین را یک عنصر شناخت.امروزه با گذرانیدن جریان برق از درون نمک معمولی بدست می‌آید با سردسازی آنرا به‌صورت مایع در می‌آورند و آنرا در استوانه‌های آهنی با دستگاه‌های مجهز حمل می‌کنند.در کاغذسازی، تهیه پودرهای آهار در ساختن سموم و مواد مفید کاربرد دارد. میکرب‌کش و ضد عفونی کننده است. در پالایش آب شهرها از کلورین سود می‌جویند تنها در حدود چهار یا پنج قسمت از کلورین مایع در یک میلیون قسمت آب باکتری‌های مضر را از میان می‌برد. شیره معده دارای اسیدیست مرکب از کلورین و هیدروژن

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد