از گیاه بنک چه میدانید…؟؟


از گیاه بنک چه میدانید…؟؟

از گیاه بنک چه میدانید...؟؟

بنک

چیزی است که از هند و یمن می آورند .گویند تراشه خار مغیلان است .زرد و سبک و خوشبویش خوب است و سفید و سنگین آن بد است .مزاج :گرم و خشک است .خاصیت :اندام ها را تقویت می کند .آرایش :پوست را پاک می کند .رطوبت های زیر پوست را می مکد . بدن را خوشبو می کند .اندام های غذا :برای معده خوب است .سر :با عقل و هوش ناسازگار است .خاصیت :اندام ها را تقویت می کند .آرایش :پوست را پاک می کند .رطوبت های زیر پوست را می مکد . بدن را خوشبو می کند .اندام های غذا :برای معده خوب است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد