از گیاه سندروس چه میزان اطلاع دارید..؟؟


از گیاه سندروس چه میزان اطلاع دارید..؟؟

از گیاه سندروس چه میزان اطلاع دارید..؟؟

 

سندروس

امام باقرع  در روایتی سندروس را با سایر ادویه به طریق بخور نافع دیوانگی فرموده اند.سندروس را به لاتینی CALITRIS QUADRIVALRIS مینامند. سندروس، رزین ساندراک، به صورت قطعه های کوچک به رنگ زرد روشن است. مزاج آن گرم و خشک است. دود سندروس نافع سرماخوردگی، بواسیر، خونریزی و خوراک آن لاغر کننده، نافع ضعف چشم، تنگی نفس، بلغم، رطوبت و مالیدنش مقوی دندان و لثه ها است.سندروس دارای ۹۵ درصد اسیدهای مختلف، دیپانتن و پینن میباشد و بیشتر آن را برای ساختن دانهٔ تسبیح یا گردنبند استفاده می کنند.دیسقوریدوس گوید: سندروس انگم درختی است از عربستان و هندوستان.کمی به مر می ماند. بویش بد است. بعضی ازدود آن استفاده می کنند و گاهی لباس ها را با آن دود می کنند.مزاج: گرم و خشک است. خاصیت: گیرنده و بندآورنده خونریزی است. کشتی گیران این دارو را بکار می برند که سبک خیز وتوانا باشند و به نفس تنگی دچار نشوند.آرایش: کسی که بخواهد لاغر شود هر روز سندروس را در آب و سکنجبین حل کند و بخورد بسیار مؤثر است.قرحه: دود سندروس ناصورها را می خشکاند.سر: رطوبت های سرماخوردگی بوسیلۀ دود سندروس بر طرف می شوند. لثه را استحکام می بخشد و در تسکین درد دندان نظیر ندارد.سینه: درعلاج خفقان حکم کهربا دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد