استئوارتریت در مفصل ھیپ چیست و چگونه درمان می شود؟


استئوارتریت در مفصل ھیپ چیست و چگونه درمان می شود؟

استئوارتریت در مفصل ھیپ چیست و چگونه درمان می شود؟

 

استئوارتریت در مفصل ھیپ

تغییرات استئوآرتریتی در هیپ مساله شایعی است. معمولاً یک علت زمینه ای (مثلاً پرتس، شکستگی های استابولوم، دررفتگی مادرزادی ...) باعث استعداد به بروز آن میگردد و معمولاً در افراد مسن دیده می شود؛ البته در افراد دارای زمینه خاص در میانسالی هم می تواند بروز کند. درد خشکی مفصل مثلاً به صورت عدم توانایی در کوتاه کردن ناخن پا، ناتوانی در بستن بند کفش) از علایمی است که به تدریج اضافه میشود. علایم پیشرونده هستند و منجر به بروز لنگش دردناک و ناتوانی انجام فعالیت های روزمره میگردند. محدودیت حرکات در تمام جهات وجود دارند امّا ابداکسیون، اداکسیون و روتاسیون، بیش از فلکسیون محدودند. ایجاد دفرمیتی مساله شایعی است. در گرافی، تغییرات به صورت باریکی فضای مفصلی، اسکلروز استخوان های ساب کندرال و استئوفیت در حاشیه مفصل دیده می شود. درمان، ترکیبی از اقدامات حمایتی شامل استراحت نسبی، استفاده از  عصا، کفش مناسب، درمان ضددرد مناسب، فیزیوتراپی، تزریق کورتون داخل مفصل و اقدامات جراحی به صورت استئوتومی  - ارتوپلاستی  و ارتروز می باشد بیماری پرتس، یک استئوکندریت اپی فیزهای سرفمور است. اهمیت بیماری در واقع به علت افزایش احتمال بروز DJD در سنین بالاست. اغلب در اطفال ۵ تا۱۰ سال رخ میدهد و معمولاً ۱ طرفه است. کودک از درد کشاله و یاران شکایت داشته و می لنگد. محدودیت تمام حرکات هیپ به همراه اسپاسم و درد در حرکات پاسیو در معاینات دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد