استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس


استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس

استانداردهای لازم برای تمام کارمندان مبتلا به ام اس

 

اصلاح و تغییر فضای اتاق کار یا دستشویی ها، طوری که مناسب تردد یک سه چرخه ی موتوری باشد.

به فراهم کردن یک فضای پارکینگ نزدیک ورودی دفتر یک تسهیلات رفاهی معقول، کار چندان شاقی برای یک کارفرمانیست. را به عبارت دیگر، از کارفرما انتظار میرود هر تلاشی را برای برآورده شدن احتیاجات کارمندش انجام دهد مگر اینکه خیلی پرهزینه باشد یا باعث ورشکستگی اقتصادی اش شود. در حقیقت، بیشتر تسهیلات رفاهی خاصی که مبتلایان به ام اس به آن نیازمندند، پرهزینه نیست.

عملکردهای اساسی شغلی به فعالیتهای کلیدی در یک کار خاصی گفته میشود. و جزو عملکردهایی است که انجامشان نیاز به مهارت خاصی دارد و این مهارتها به صورت اخص در شرح کار آورده می شود.

اگرچه لازم است کارفرماها تسهیلات رفاهی معقول را فراهم کنند، اما لازم نیست استانداردهای موجود برای تمام کارمندان را کاهش دهند، عملکردهای مهم در کارها را حذف کنند، یا تسهیلات رفاهی ای را که به نحو چشمگیری به تجارت آسیب میزند، مهیا کنند. اگر علیرغم وجود تسهیلات رفاهی معقول قادر به انجام عملکردهای اساسی شغلی نباشید، یک کارفرما میتواند به خدمت شما خاتمه دهد.

تقاضای  تسهیلات رفاهی معقول

طبق قانون ADA، مسئولیت تقاضای تسهیلات رفاهی با شماست. بنابراین خودتان باید تشخیص دهید که دقیقاً به چه چیز احتیاج دارید و نیز خود شما باید بحث در این باره را شروع کنید. صبر نکنید تا مسئول بخش، از نحوهی عملکرد تان گلایه کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد