استثوآرتریت شایع ترین بیماری مزمن مفصلی


استثوآرتریت شایع ترین بیماری مزمن مفصلی

استثوآرتریت شایع ترین بیماری مزمن مفصلی

  ایجاد هر نامنظمی یا تغییر در وضعیت صحیح و طبیعی سطوح مفصلی (مثلاً در اثر شکستگی) مفصل را به DJD مستعد میکند. حتی شکستگی هایی که سطوح مفصلی را درگیر نکردهاند، اگر باعث ایجاد دفرمیتی گردند به علت واردآمدن فشارهای غیرطبیعی به مفاصل آنها را مستعد بروز DJD می کند.استئوآرتریت استثوآرتریت شایع ترین بیماری مزمن مفصلی است. استفاده بیش از حد از مفاصل باعث استئوآرتریت می شود.استئوآرتریت می تواند در اثر ورزش های طاقت فرسا، چاقی یا افزایش سن ایجاد شود.اگر شما یک ورزشکار هستید، ممکن است هنگام بلند شدن از رختخواب در صبح، دچار درد زانو یا لگن شوید.افراد ورزشکار یا کسانی که در دوران جوانی دچار یک آسیب مثل تصادف شده اند، زودتر دچار استئوآرتریت می شوند.استئوآرتریت در دست ها بیشتر اوقات ارثی است و اغلب در زنان میانسال بروز می کند.استئوآرتریت در مفاصلی که سنگینی بدن روی آن هاست، شایع تر است، مثل مفصل زانو، مفصل بالای ران، مچ پا و ستون فقرات. این نوع آرتریت به تدریج در طی ماه ها یا سال ها ایجاد می شود.غیراز احساس درد در مفصل مبتلا، در این نوع آرتریت احساس ناخوشی یا خستگی غیرعادی که در سایر انواع آرتریت وجود دارد، دیده نمی شود. التهاب مفاصل انگشتان دست در بیماری استئوآرتریت، غضروف مفصل به تدریج از بین می رود. غضروف ماده ی نرم و لیزی است که انتهای استخوان ها را می پوشاند و به عنوان ضربه گیر مفاصل عمل می کند.زمانی که آسیب بیشتر می شود، غضروف شروع به فرسایش می کند و یا به خوبی اول کار نمی کند و نمی تواند ضربه ها را بگیرد. به عنوان مثال فشار بیش از حد روی زانو در اثر چاقی باعث آسیب غضروف مفصل زانو می شود. در حقیقت باعث می شود غضروف سریع تر از حد طبیعی ساییده شود.زمانی که غضروف مفصل ساییده شود، تاثیر ضربه گیری آن کم می شود. لذا موقع حرکت مفصل، درد بروز می کند.گاهی اوقات علاوه بر درد، صدای قرچ و قورچ مفصل شنیده می شود که در اثر مالش غضروف خشن روی سطح استخوان ایجاد می گردد.خار یا برآمدگی دردناک روی انتهای استخوان ظاهر می شود، به خصوص در انگشتان دست و پاها.زمانی که علامت اصلی استئوآرتریت وجود ندارد، در پاسخ به تخریب غضروف، پوشش مفصل دچار التهاب می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد