استحکام استخوان هادر دوران یائسگی


استحکام استخوان هادر دوران یائسگی

استحکام استخوان هادر دوران یائسگی

دکتر ولف یوتیان مدیر گروه مامائی و بیماریهای زنان دانشگاه ملی دونالد در بیمارستان زنان در کلیولاند می گوید یکی از مراقبتهای بسیار لازم برای زنان در دورهٔ یائسگی، جلوگیری از بروز پدیدهٔ پوکی استخوان است. برای پیش گیری از پوسیدگی و پوکی و شکستگی استخوانها، باید کمی قبل از شروع یائسگی و در دورهٔ یائسگی به قدر کافی از کلسیم استفاده شود. در این مورد نیز مصرف فرآوردههای دانه سویا نقش مهمی دارد زیرا استروژن های گیاهی موجود در دانه سویا می تواند بسیار مؤثر و کارساز باشد. در یای بررسی آزمایشگاهی مشاهده شده است به جانوران آزمایشگاهی که در جیرهٔ غذائی آنها مقدار محدودی مادهٔ جنیستئین" که یا استروژن گیاهی موجود در سویاست اضافه شده، در حفظ استحکام استخوانهای آنها حتی در دورانی که هیچ استروژن طبیعی تولید نمیکردند، مؤثر بوده است. و این موضوع خیلی مهم است زیرا غالب زنان در رژیم غذائی خود به قدر کافی از کلسیم استفاده نمی کنند. طبق بررسی هائی که شده زنان در سنین ۵۰-۲۰ سال به طور متوسط روزانه در حدود ۶۰۰ میلیگرم و زنان در دوران پس از شروع یائسگی کمتر از ۵۰۰ میلی گرم در رژیم های غذائی متعارف از کلسیم استفاده می کنند. در حالی که طبق توصیه مؤسسه های ملی بهداشت امریکا زنان در دوران حاملگی باید لااقل از ۱۰۰۰ میلیگرم کلسیم استفاده کنند و زنانی که در دورهٔ پس از شروع یائسگی هستند لااقل روزانه ۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم نیاز دارند. مقدار کلسیم مورد نیاز روزانه از طریق موادغذائی به آسانی قابل تأمین است، زیرا یا لیوان شیر بی چربی در حدود ۳۰۰ میلی گرم ویلی لیوان ماست کم چربی درحدود ۴۱۵ میلی گرم و ۱۰۰ گرم ماهی سالمون در حدود ۱۹۰ میلی گرم کلسیم مورد نیازبدن را تأمین می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد