استخوان,سخت ترین بافت همبند


استخوان,سخت ترین بافت همبند

 استخوان,سخت ترین بافت همبند

 استخوان که اسکلت بدن را تشکیل میدهد سخت ترین بافت همبند است و مرکب از سلولها، رشته ها، ماده بنیادی و املاح Ca میباشد. چنانچه در مقطع عرضی استخوان طویل بنگریم یک استوانه متراکمی به نام استخوان متراکم (Compactbone) در محیط می بینیم و یک حفره در وسط (Marrow cavity) که محتوی مغز استخوان BOne) (marrow میباشد.در حد فاصل این دو قسمت نوارهای نازک و نامنظم استخوان در جهات مختلف یکدیگر را قطع نموده استخوان اسفنجی (Spongy bone) نامیده میشود. سطح خارجی استخوان را بافت همبند متراکمی به نام ضریع یا پریوستئوم (periOSteum) میپوشاند که خود شامل ۲ لایه است (۱) لایه خارجی حاوی رشته های کلاژن نوع I + رشته الاستیک + سلولهای همبندی ۴- رگها و اعصاب میباشد. (۲) اجزاء بافت همبند کمتر و استئوبلاست بیشتر دارد. اما پوشش حفره مرکزی استخوان متراکم و حفرات نامنظم استخوان اسفنجی پرده نازک، همبندی + استئوبلاست میباشد به نام اندوستئوم (Endosteum)، مغز استخوان نیز فضای اسفنجی را پر کرده است.کارکرد استخوان چیستاستخوان چند کارکرد اساسی دارد. مهمترین آنها کارکرد مکانیکی است که شامل موارد زیر استحفاظت : حفاظت از اندام های درونی مانند حفاظت جمجمه از مغز و قفسه سینه از قلب و ریه ساختمان : استخوان ها یک داربست را درست میکنند که به کل بدن یک شکل ثابت میدهد حرکت : استخوان ها با کمک عضلات، تاندون ها، رباط ها و مفاصل سیستم حرکتی بدن را میسازند و موجب حرکت بدن و حرکت اشیاء به توسط بدن میشوند انتقال صوت : این انتقال در استخوانچه های گوش میانی صورت میگیردکارکرد دیگر استخوان در متابولیسم و سوخت و ساز بدن است. مهمترین این کارکردها عبارتند از:ذخیره مواد معدنی : استخوان محل ذخیره کلسیم و فسفر بدن است و هر موقع که بدن برای انجام درست کارکرد خود به این مواد احتیاج داشته باشد آنها را از استخوان برداشت میکند ذخیر چربی : مغز استخوان زرد محل ذخیره اسیدهای چرب هستند تعادل اسید و باز بدن : استخوان با جذب و آزاد کردن نمک های بازی میتواند مانند یک بافر عمل کرده و پی اچ خون را متعادل نگه دارد سم زدایی : استخوان میتواند فلزهای سنگین را به خود جذب کند و آنها را از بافت های حساس بدن دور کند. سپس به مرور زمان آنها را آزاد کرده تا از بدن دفع شوند هورمونی : استخوان هورمون هایی ترشح میکند. مهمترین آنها استئوکلسین Osteocalcin است که بر روی قند خون و ذخیره چربی بدن تاثیر میگذارد. استئوکلسین ترشح انسولین را افزایش داده و حساسیت بدن به آن را هم زیاد میکند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد