استخوان  بدن انسان و کارکرد ان 


استخوان  بدن انسان و کارکرد ان 

استخوان  بدن انسان و کارکرد ان 

 ماده ای که بافت اسکلتی بدن را می سازد و ترکیبی است از کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و بافت فیبروزی، در بدن انسان بیش از ۲۰۰ قطعه استخوانی وجود دارد که همگی از دو قسمت استخوان متراکم و استخوان اسفنجی تشکیل شده اند.استخوان متراکم اغلب در محور استخوان های بلند اندامها یافت می شود و در ضمن اینکه خود بافت مغز استخوان را فرا گرفته است، دور تا دورش را پرده ضریع (پریوست) پوشانده است. استخوان اسفنجی اغلب در استخوان های کوتاه و نیز در دو انتهای استخوانهای بلند قرار دارد و ساختمانی شبکه ای دارد. استخوان بافتی است زنده حاوی عصب و عروق خونی، در انتهای استخوان های بلند نظیر ران و بازو صفحه ای غضروفی بنام صفحه رشد وجود دارد که تا قبل از بلوغ مسئول رشد طولی بدن است.  بافت استخوآن ها همواره توسط دو نوع سلول در حال ساخته و برداشته شدن است. بطوریکه سلول های استئوبلاست وظیفه رسوب دادن نمک های کلسیم دربافت و پیشبرد استخوان سازی را به عهده دارند در مقابل کار سلول های استئوکلاست برداشتن بافت استخوان است. مغز استخوان مرکز اصلی خونسازی (همهٔ رده های سلولی جریان خون) در بدن محسوب می شود.

کارکرد استخوان 

استخوان چند کارکرد اساسی دارد. مهمترین آنها کارکرد مکانیکی است که شامل موارد زیر است:

  • حفاظت : حفاظت از اندام های درونی مانند حفاظت جمجمه از مغز و قفسه سینه از قلب و ریه
  • ساختمان : استخوان ها یک داربست را درست میکنند که به کل بدن یک شکل ثابت میدهد
  • حرکت : استخوان ها با کمک عضلات، تاندون ها، رباط ها و مفاصل سیستم حرکتی بدن را میسازند و موجب حرکت بدن و حرکت اشیاء به توسط بدن میشوند
  • انتقال صوت : این انتقال در استخوانچه های گوش میانی صورت میگیرد
کارکرد دیگر استخوان در متابولیسم و سوخت و ساز بدن است. مهمترین این کارکردها عبارتند از:
  •  ذخیره مواد معدنی : استخوان محل ذخیره کلسیم و فسفر بدن است و هر موقع که بدن برای انجام درست کارکرد خود به این مواد احتیاج داشته باشد آنها را از استخوان برداشت میکند
  • ذخیر چربی : مغز استخوان زرد محل ذخیره اسیدهای چرب هستند
  • تعادل اسید و باز بدن : استخوان با جذب و آزاد کردن نمک های بازی میتواند مانند یک بافر عمل کرده و پی اچ خون را متعادل نگه دارد
  • سم زدایی : استخوان میتواند فلزهای سنگین را به خود جذب کند و آنها را از بافت های حساس بدن دور کند. سپس به مرور زمان آنها را آزاد کرده تا از بدن دفع شوند
  • هورمونی : استخوان هورمون هایی ترشح میکند. مهمترین آنها استئوکلسین Osteocalcin است که بر روی قند خون و ذخیره چربی بدن تاثیر میگذارد. استئوکلسین ترشح انسولین را افزایش داده و حساسیت بدن به آن را هم زیاد میکند
کارکرد دیگر استخوان ساختن گلبول های قرمز و پلاکت ها و گلبول های سفید در مغز استخوان است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد