استخوان کالکانئوس بزرگترین استخوان مچ پا


استخوان کالکانئوس بزرگترین استخوان مچ پا

استخوان کالکانئوس بزرگترین استخوان مچ پا

  بزرگترین استخوان مچ پاست و مهمترین عناصر آن عبارتند از: ۱- رویه های مفصلی خلفی، میانی و قدامی برای تالوس ۲- سوستانتاکولوم تالی ۳- ناودان کالکانئوسی ۴- برجستگی کالکانئوس (که دو زایده داخلی و خارجی ایجاد میکند) ۵- تکمه قدامی ۶- رویه مفصلی برای کوبوئید ۷- پرونئال تروکلئااستخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) در ناحیه پاشنه پا قرار دارد. تاندون آشیل به خلف این استخوان می‌چسبد.کف پای انسان مجموعاً از ۲۶ استخوان تشکیل شده است. دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های قاپ و استخوان پاشنه پا را روی هم رفته یعنی پشت پا می‌نامند. جلوتر از این دو استخوان گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به آن‌ها استخوان‌های مچ پامی‌گویند.پای انسان در ناحیه مچ و پایینتر مرکب از هفت استخوان می‌باشد که بزرگ‌ترین آن استخوان پاشنه بوده و تا حدودی بیشترین وزن بدن را نیز تحمل می‌کند و در بخش ابتدای کف پا، پیش از قوس آن قرار دارد. ساختارش نسبتاً به شکل مکعب مستطیل است و در اطراف آن بست‌ها (رباط‌ها) و عضله‌های زیادی واقع شده‌اند. چنانچه در این استخوان، یک زائده خرد پدیدار گردد، دردناک شده و نهایتاً راه رفتن را مختل می‌سازد.کالکانئوس یا کالکانه نام لاتین استخوان پاشنه است. استخوان کالکانئوس یا پاشنه بزرگترین استخوان کف پا است. این استخوان اسفنجی در زیر استخوان قاپ یا تالوس قرار گرفته است. قسمت عمده نیروی وزن انسان در حین راه رفتن بر روی استخوان کالکانئوس وارد میشود. استخوان کالکانئوس در جلو با استخوان کوبوئید مفصل میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد