استخوان کلاویکولا یاترقوه چیست ؟؟


استخوان کلاویکولا یاترقوه چیست ؟؟

 استخوان کلاویکولا یاترقوه چیست ؟؟

 هر اندام فوقانی از کمربند شانه ای، بازو، ساعد و دست تشکیل شده است. کمربند شانه ای شامل اسکاپولا و کلاویکولا میباشد. بازو از استخوان هومروس و ساعد از استخوان های رادیوس و اولنا تشکیل می شود. دست نیز از سه بخش کارپوس (شامل ۸ استخوان) متاکارپوس (شامل ۵ استخوان) و انگشتان (۱۳ استخوان) تشکیل میشود.

کلاویکولا (ترقوه)

یک استخوان S شکل است که به طور افقی در ریشه گردن قرار دارد و از روی پوست قابل لمس است. دو سوم داخلی آن تحدبی رو به جلو و یک سوم خارجی آن تققری رو به جلو دارد. در انتهای خارجی سطح تحتانی، خط تراپزوئید قرار دارد که محل اتصال قسمت تراپزوئید رباط کوراکوکلاویکولار میباشد. در انتهای خلفی خط مذکور، تکمه کونوئید وجود دارد که محل اتصال قسمت کونوئید رباط کورا کوکلاویکولار است.  این رباط، استخوان های کلاویکولا واسکاپولارا به هم میبندد و وزن اندام فوقانی را به کلاویکولا منتقل میکند. رباط کوستوکلاویکولار که به قسمت داخلی سطح تحتانی متصل می شود، انتهای داخلی کلاویکولارا به سمت  پایین نگه می دارد. همچنین در سطح تحتانی، ناودان و سابکالاویوس وجود  دارد که محل أتصال عضله سابکالاویوس است و لبه های آن محل اتصال دو لایهٔ فاسیای کلاویپکتورال میباشد.  انتهای خارجی (اکرومیال) این استخوان دارای یک سطح مفصلی برای زایده اکرومیال است. ربع فوقانی انتهای استرنال محل اتصال رباط اینتر کلاویکولار می باشد. سه ربع تحتانی این انتها با بریدگی کلاویکولار استخوان استرنوم مفصل استرنوکلاویکولار را میسازد. نمای خلفی کلاویکولار از داخل به خارج به ترتیب از جلوی ورید سابکلاوین، شبکه بازویی و شریان ساباکلاوین قوسی میزند.

درمان شکستگی استخوان ترقوه

  درمان اکثر این شکستگی ها بصورت غیر جراحی است. جااندازی دقیق این شکستگی بصورت بسته معمولا امکانپذیر نیست و در اکثر موارد نیازی هم به جااندازی بسته وجود ندارد. پزشک معالج اجازه میدهد قطعات شکسته شده در همان وضعیت جابجا شده جوش بخورند.

ساده ترین درمان بسته این شکستگی، آویزان کردن اندام فوقانی به گردن است. نوعی از این درمان که همراه با آویزان کردن ساعد به گردن، بازو هم به تنه بسته میشود را بانداژ ولپو میگویند.

 هدف از آویزان کردن دست به گردن، ممانعت از پایین آمدن قطعه خارجی به پایین (بر اثر وزن اندام فوقانی) و کاهش درد است و در این روش درمانی هیچ کوششی برای جااندازی شکستگی به عمل نمیاید. شکستگی با وجود جابجایی معمولا جوش خورده و جابجایی مختصر قطعات در محل شکستگی معمولا تاثیری در عملکرد آینده اندام فوقانی نخواهد داشت. در شکل روبرو انواع مختلف آویزان کردن اندام فوقانی به گردن برای درمان شکستگی استخوان ترقوه دیده میشود
بیمار اگر بچه باشد بمدت 2-1 هفته و اگر بزرگسال باشد بمدت 3-2 هفته در همین حالت میماند تا شکستگی فرصت جوش خوردن را داشته باشد.روش دیگر درمان غیر جراحی این شکستگی، بانداژ خاصی به شکل عدد هشت انگلیسی figure of eight است که به توسط پزشک ارتوپد در اطراف هر دو شانه و ترقوه بسته میشود. هدف از این نوع بستن شانه جااندازی شکستگی و یا حفظ قطعات در حالت جاافتاده با به عقب بردن شانه ها است ولی در عمل معمولا این طریقه بانداژ نمیتواند این هدف را عملی کند به همین خاطر امروزه کمتر از این روش استفاده میشود.بانداژ به شکل حرف 8 اگر سفت بسته شود میتواند با فشار بر روی ورید های شانه موجب ورم اندام فوقانی شود و یا ممکن است با فشار بر روی اعصاب شانه موجب فلج اعصابی شود که از ناحیه شانه عبور میکنند. در هر صورت اگر از این روش درمانی استفاده میشود بیمار باید بعد از چند روز مجددا به پزشک معالج مراجعه کند تا پزشک از سفت نبودن بانداژ و عدم فشار بانداژ بر روی عروق و اعصاب مطمئن شود.استفاده از دارو در چند روز اول بعد از شکستگی در کاهش درد موثر است. در مدت درمان که اندام فوقانی بیمار بسته شده است باید مرتبا مفاصل دست، مچ دست و آرنج را حرکت داد تا از محدود شدن حرکات و خشکی مفصلی پیشگیری شود. نرمش های لازم برای افزایش دامنه حرکتی شانه و برای تقویت عضلات شانه باید بلافاصله بعد از کاهش درد بیمار شروع شوند. بعد از اینکه قدرت شانه به حد قبل از شکستگی رسید بیمار میتواند به ورزش مورد علاقه خود بازگردد.شکستگی های ترقوه معمولا بدون مشکل خاصی جوش میخورند ولی نامنظمی در محل شکستگی معمولا از روی پوست دیده میشود و در لمس به دست میخورد. این برجستگی و نامنظمی به مرور زمان کوچکتر میشود. در بچه ها بعد از مدتی کاملاً ناپدید شده ولی در بزرگسالان ممکن است مقداری از آن برجستگی باقی بماند. اگر بیمار از این برجستگی ناراحت بود بعدا میتواند با عمل جراحی استخوان زیادی را صاف کند. بعد از پایان درمان معمولا بعد از مدتی کارکرد شانه به حد طبیعی خود برمیگردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد