استرس  چیست ؟


استرس  چیست ؟

استرس  چیست ؟

 وقتی که شاهد آنیم، کسانی با دیگران به خشونت رفتار میکنند یا کسی را می ترسانند و مرعوب می کنند، دلم می خواهد به آنها این ضرب المثل را یادآور شوم که با عسل مگس بیشتری می گیرید. به زبان ساده، خوب و مهربان بودن فایده بیشتری دارد. بله، البته در مواقعی رفتار تهاجمی نشان دادن مؤثرتر واقع می شود اما در مجموع، شدت عمل به خرج دادن کار مفیدی نخواهد بود.وقتی مهربان، پر محبت، صبور و شکیبا هستید، هنگامی که شنونده خوبی هستید، با انصاف ترید. وقتی به دیگران علاقه و توجه نشان می دهید، نگرشی مثبتی خواهید داشت. در این شرایط مردم دوست دارند با شما معاشرت کنند و رفت و آمد داشته باشند و در حضور شما راحت اند. جانب شما را میگیرند و رمز و وراز موفقیت خود را با شما در میان میگذارند و می خواهند به هر نحوی به شما کمک کنند. به عبارت ساده، آنها از موفقیت تان شاد می شوند.  وقتی آرام و متین اید، مانند مگسی که به عسل جلب می شود، آنها هم به شما جلب می شوند. اگر اشتباه کنید، به راحتی شما را عفو میکنند. در غیابتان به خوبی از شما حرف میزنند و از شهرت مناسبی برخوردار می شوید. متأسفانه عکس این حالت هم درست است. اگر متوقع و ایرادگیر باشید، ویژگی های مثبتتان اغلب فراموش می شود. اگر نگرش پرخاشگرانه و تهاجمی داشته باشید، برای خودتان تولید استرس می کنید و پیوسته در این اندیشه اید که چه کسی در جانب شماست. وقتی که ایرادگیرید، دیگران را از خود دور می کنید. اما وقتی آرام و مهربان اید، اطرافیانتان مجذوب آرامش و انرژی شما می شوند. برای من معامله کردن با اشخاصی که رفتار مناسبی دارند، به مراتب بهتر از آن است که به کیفیت، هزینه و قیمت توجه کنم.  همواره احساس می کنم اگر مطابق خواسته دلم رفتار کنم و با کسانی که مثبت و مهربان اند معاشرت داشته باشم، در شرایط روحی مطلوبی قرار میگیرم. گاه کسانی را دید ه ام که در مورد فردی چنین اظهارنظر می کنند که «هرگز او را استخدام نمی کنم» و در پاسخ به این سؤال که آیا این فرد که دیگر نمیخواهند با او کارکنند، کارش خوب نبوده، جواب می دهند «نه، کارش خوب است، اما کارکردن با  او دشوار است».

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد