استفاده از آب درمانی در درمان بیماری شوک


استفاده از آب درمانی در درمان بیماری شوک

استفاده از آب درمانی در درمان بیماری شوک 

شوک

آب درمانی: اولین اقدام تا رسیدن پزشک، استفاده از یک کمپرسی داغ و مرطوب به مدت ۲ دقیقه در ناحیه قلب است. پس از ۲ دقیقه کمپرس، محل را خشک کنید و برای ۳۰ ثانیه با یخ به ماساژ ناحیه قلب بپردازید و مجدداً عمل خشک کردن را انجام دهید. تمام روش را سه تا چهار بار تکرار کنید. در پایان محدوده قلب را با دست محکم ماساژ دهید و کمپرسی سرد سرکه سیب را روی ناحیه قلب بگذارید. اگر شوک طولانی باشد، به کمک فرد دومی نیاز است. در این حالت، یکی پاها را و دیگری قلب را درمان می کند. سر پایین قرار میگیرد.پاها: از حمام داغ پا استفاده کنید (مواظب باشید پوست پا نسوزد). حتی بهتر است تمام پا تا زانو را با کمپرس داغ بندید. به محض داغ و قرمزشدن پا، آن را با اسفنج یا لیف کنفی با قدرت ماساژ دهید. در این ماساژ آب یخ را به کار بگیرید. اسفنج را چندین بار خیس کنید. پاها را، پس از خشک کردن، در پتوی خشک و گرم بپوشانید. رانها و دستها را نیز به همین ترتیب درمان کنید. قلب: نفر دوم باید همزمان کمپرسی گرم و سرد را بر روی قلب انجام دهد. کیسه یخ را در پارچه بپیچید و چند دقیقه روی قلب قرار دهید و سپس آن را با کمپرس داغ و مرطوب به مدت ۱۵ ثانیه تعویض کنید. پس از آن ناحیهٔ قلب را با یک تکه یخ به آرامی ماساژ دهید. تمام این روند باید پی در پی و به سرعت انجامر گیرد. تعویض کمپرس را سه بار تکرار کنید و در شروع کمپرس داغ را انجام دهید. اگر شوک عمیق نباشد، نیازی به درمانهای بعدی یا ادامهٔ درمان نیست؛ فقط کافی است کیسهٔ یخ را در حوله بپیچید و مدتی روی ناحیه قلب بگذارید.خراش ها و زخم های ناشی از خراشیدگی آب درمانی: موضع مجروح را با دقت با آب ولرم و صابون ملایم شستشو دهید. پس از آن می توانید از کمپرس گرم بر روی موضع استفاده کنید. سلوی (مریم گلی) درمان را سریع میکند (اضافه کردن سلوی به آب مورد کمپرس). اگر درمان با کمپرسی امکان پذیر نیست، از پمادهای گیاهی بر روی زخم یا خراش بمالید. پیاز تکه شده قدرت درمانی زیادی دارد. یک تکه پیاز را بر روی زخم یا خراش قرار دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد