استفاده از دارو در درمان روماتیسم قلبی و روماتیسم تب دار


استفاده از دارو در درمان روماتیسم قلبی و روماتیسم تب دار

استفاده از دارو در درمان روماتیسم قلبی و روماتیسم تب دار

کورتیزون و اACTI در درمان روما تیسم قلبی و روما تیسم تبدار و عوارضی حاصله از بسیار مفید واقع می شوند به شرطی که به مقدار لازم و کافی و در مدت درمان معینی از آن استفاده شود. با در نظر گرفتن این نکته که اثر تجویز مقدار هر داروئی بخصوصی کورتیزون و ACTH در بیماران مختلف و اشخاصی گوناگون متفاوت است به همین لحاظ صلاح است که میزان حساسیت هر بیمار را از قبل از تجویز این دارو بدست آورد - به همین دلیل قبل از تجویز کورتیزون می توان (تست) یا آزمایش بعمل آورد. من باب مثال به منظور درمان روماتیسم و عوارض حاصله از آن باید این نکته را در مدنظر داشت که مثلا ۵۰ میلیگرم ACTH برابر است با ۱۰۰ میلیگرم کورتیزون به این معنی که برای حصول نتیجه خوب و رضایت بخشی برای بیمار مبتلا هنگام تجویز، اول باید روزانه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیگرم کورتیزون یا ۶۰ تا ۸۰ میلیگرم ACTH روزانه استفاده شود - اگر بیمار در مدت ۳۶ یا ۴۸ ساعت اول نسبت به دارو جواب منفی داد می توان مقدار را به همان ۱۰۰ میلیگرم کورتیزون با ۸۰ میلیگرم ACTII نگاه داشت و برعکس اگر جواب، مثبت و رضایت بخشی بود می توان مقدار دارو را زیادتر هم کرد. در هر حال اگر جواب مثبت و رضایتبخش بود باید تا ۱۴ روز درمان را ادامه داد - مسلما ناراحتی قلبی (روماتیسم قلبی) امکان دارد تا چند ماه طول بکشد. کورتیزون را می توان به صورت قرصی به بیمار داد و یا به صورت تزریقی داخلی عضلات زد،

- ارزیابی درمان

اکثریت بیمارانی که به این طریقه تحت درمان قرار میگیرند بسیار رضایت دارند و در مدت زمان کوتاهی هم از لحاظ جسمانی و هم از نقطه نظر روانی و فکری راضی میباشند. . ضمنا اشتهایشان به غذا خوب می شود - و ناراحتیهای فکریشان هم از بین میرود - اگر تب داشته باشند حرارت پائین می آید طبیعی می شود - خوشبختانه به موازات پائین آمدن و طبیعی شدن حرارت ناراحتی های روماتیسمی شان هم بهبود می یابد - هم چنین ناراحتیهای قلبشان (روماتیسم قلبی) و سدیمانتاسیون خون پس از ۲۰ روز طبیعی می شود. به اضافه باید به خاطر سپرد که بخصوص در اطفالی که به این طریقه تحت درمان قرار میگیرند تعداد گلبول های سفید خونشان و لمفوسیت ها و ائوزینوفیل ها زیاد می شود که مهم نیست. همچنین در اشخاص بالغ که در نتیجه مبتلا به ناراحتی قلبی هم شده اند باز تجویز ACTII و کورتیزون اثر بسیار خوبی نشان داده است البته این معالجات باید همراه باشد با درمان با اکسیژن و حذف نمک از غذا - داروهای مدر و ترکیبات دیژیتالی و برعکس اگر چنین درمانی را بیمار قبول نکند احتمال بروز داء الرقص CHOREA) و دانه های زگیلی مانند جلدی در آنان وجود دارد که در این اثناء امکان زیاد شدن وزن هم در بین هست - مسلماً به علت جمع شدن آب در بدن است و اما در اشخاصی که بیماریهای عفونی دارند ترکیبات کورتن دار ممنوع است مگر در موارد خاصی.خلاصه بطور خلاصه ACTII و کورتیزون را متخصصین متفق القول اند که در درمان روماتیسم تبدار و روماتیسم قلبی مؤثر میباشند به شرطی که در سالهای اول بیماری اقدام شود نه در بیماریهای روماتیسمی مزمن، به اضافه اثر ان در بیماران مختلف متفاوت است. - همین متخصصین معتقدند که این دو ماده حتی اگر هم به روی درمان روماتیسم تبدار و سایر روماتیسم ها اثر متفاوت داشته باشند و اگر خیلی هم مؤثر نباشند حداقل دوران ابتلاء به بیماری را کوتاه می کند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد