استفاده عملی از اب در درمان بیماری بزرگ نی و التهاب کیسه مخاط


استفاده عملی از اب در درمان بیماری بزرگ نی و التهاب کیسه مخاط

استفاده عملی از اب در درمان بیماری بزرگ نی و التهاب کیسه مخاط

 

 استفاده عملی از اب در درمان بیماری بزرگ نی ( استخوان بزرگ نی در پا )و التهاب کیسه مخاط

بزرگ نی ( استخوان بزرگ  نی در پا )

توضیحات عمومی: اگر زخم یا بریدگی و جراحت در قسمت بزرگانی پا پدید آمد، بلافاصله یخ را با باند کشی محکم بر روی آن ببندید و پای مجروح را بالا نگه دارید. این کمپرس یخ به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، هر چند ساعت یک بار ۳۰ دقیقه بر روی موضع قرار میگیرد. اگر التهاب شدید بود، بیمار حتماً باید استراحت کند. پس از آن پای مجروح را در حالی که بالا نگه داشته شده است، .با کمپرس داغ و مرطوب درمان کنیددر صورت بروز درد ناشناخته، پزشک باید دلیل آن را مشخص کند، زیرا ممکن است عامل آن چند روز تب کردن و یا التهاب موضعی استخوان مصربزرگانی و یا ترشح تو کسین باشد

التهاب کیسه مخاط

توضیحات عمومی: التهاب این کیسه اکثراً به دلیل وارد آمدن فشار مداوم بر آن عارض می شود. غشاء زانو از طریق کپسول مفصلی اتصال دارد که از چند کیسهٔ تخت مخاط تشکیل شده است. التهاب این کیسه های مخاط سبب درد،می کند. التهاب این کیسهها در آرنج و زانو بیشتر به وجود می آید. در افراد مسن، اغلب عارضه در پاشنهٔ پا بروز پیدا میکند. در صورت بروز این عارضه، دست و پا باید تا حد امکان در حالتاستراحت قرار گیرند و از انجام حرکات ورزشی خودداری شود. معمولاً درمان۱ تا ۲ هفته طول میکشد، اما امکان دارد عارضه مزمن شود و این در صورتی است که استراحت کم باشدآب درمانی: با استفادهٔ از کیسهٔ یخ و بستن با باندکشی، تورم برطرف می شود. مدت استفاده هر بار ۲۰ دقیقه است. معمولا ظرف ۳ تا ۴ روز تورم از بین میرود، اما باند را چند روزی نگه دارید. التهاب حاد در برابر ماساژ با یخ به خوبی واکنش نشان می دهد. تکه یخ را به صورت دورانی بر روی پوست موضع بیمار آنقدر ماساژ دهید تا درد بگیرد. سپس با دستهای گرم ماساژ دهید. وقتی کاملاً گرم شد، دوباره با یخ شروع .کنید. این روش را سه تا چهار بار تکرار کنید پیش از رفتن به رختخواب، ماساژ یخ را انجام دهید، یا دو بار پارچهٔ یخ زده را روی موضع قرار دهید و صبر کنید تا یخ پارچه آب شود. سپس موضع را خشک کنید و گرم بندید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد