استفاد ه از امواج صوتی با شدت بالا در درمان پروستات


استفاد ه از امواج صوتی با شدت بالا در درمان پروستات

استفاد ه از امواج صوتی با شدت بالا در درمان پروستات

 

استفاده از امواج صوتی با شدت بالا:

روش در این روش با استفاده از امواج اولتراسوند که جزء امواج با طول موجبلند ( MacrOWave) می باشد، انرژی گرمایی حدود ۷۰ درجه سانتی گراد در داخل بافت پروستات ایجاد می گردد که این امر باعث نکروز انعقادی (COagulation NecrOSiS) و در نتیجه تخریب بافت پروستات می گردد.بدین جهت یک پروب اولتراسوند دو منظوره که قادر است توسط امواج MHZ 4 (مگاهرتز) هم از پروستات تصاویر اولتراسونیک تولید نماید و نیز انرژی گرمایی لازم را به بافت پروستات وارد آورد استفاده می شود.

نتایج درمانی H.I.F.U :

این روش با میزان موفقیت متوسطی همراه بوده است. به عنوان مثال در یک مطالعه که بر روی ۱۵ نفر صورت پذیرفت به طور متوسط میزانI.P.S.S از ۳۱ به ۱۶ کاهش یافت و فلوی ماکزیمم ادراری (OmaX) از ۹ به ۱۴ میلی لیتر در ثانیه افزایش یافت .

مزایایH.I.F.U :

به حوبی توسط بیماران تحمل می شود ۲. روشی بی خطر می باشد.۳. آن را می توان با تسکین وریدی (iV Sedation ) انجام داد. ۴. ناراحتی های ادراری ثانویه به صدمه مخاط مجرا که به دنبال لیزر و ترموتراپی شایع می باشد در این روش ایجاد نمی شود.۵. آسیبی به مخاط رکتوم نمی زند.معایبH.I.F.U ۱. احتباس ادراری گذرا در اکثریت بیماران ایجاد می گردد که بدین منظور در یک مطالعه سوند سوپراپوبیکfr 10 برای بیماران به طور روتین گذاشته شد و به طور متوسط ۷ روز ( ۴۲-۱) بعد از عمل خارج شد. ۲. هماتواسپرمی - در یک مطالعه در ۴۷ درصد افراد ایجاد شده بود. ۳. پاره شدن کولون ثانویه به پر کردن بیش از حد کاندوم با آب (۳۰۰-۵۰۰) در یک مورد از بیماران مطالعه بالا ایجاد شد که نیازمند مداخله جراحی بود . لازم به تذکر است که خود تکنیک (اولتراسوند) آسیبی به مخاط رکتوم نمی زند. تکنیکH.I.F.U : یک پروب رکتال که داخل کاندومی پر شده از آب در محیطی بدون هوا قرار داشته، قادر است ناحیه ای به طول ، عرضی و عمق به ترتیب ۴۰، ۱۰ و ۱۰ میلی متر را از طریق ایجاد نکروز انعقادی تخریب نماید و لذا جهت در بر گرفتن ناحیه ای با طول و عرض بیشتر می توان این پروب را به طور طولی به میزان ۴ سانتی متر حرکت داد و نیز با  چرخاندن ان به چاپ و راست پهنای بیشتری را تحت پوشش قرارداد.-در  میزگرد ( Panel)  کنفرانس ببنی المللی سال ۲۰۰۱ میلادی در  رابط ه با درمان B.P.H اثرات درمانی H.I.F.U در مقایسه با سایر روش ها غیرقابل قبول مطرح شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد