اسهال خونی را درمان کنید..


اسهال خونی را درمان کنید..

اسهال خونی را درمان کنید..

   عفونت رودهٔ بزرگ به همراه دردهای شکمی و دفع مدفوع شل همراه با موکوس و خون. علت آن اغلب دو گروه از میکروارگانیسم ها یعنی باکتری و آمیب هستند. نوع باکتریائی آن توسط شیگلا شیوع بیشتری دارد. معمولاً ۲ تا ۳ روز بعد از مصرف غذاهای آلوده و غیربهداشتی علائم اغاز می شود. رعایت بهداشت مهمترین راه مبارزه با ان است. درمان شامل جایگزینی مایعات از راه خوراکی یا تزریق داخل وریدی و نیز مصرف آنتی بیوتیک های مناسب می باشد.  آمیب ها نیز در نقاطی که رعایت نکات بهداشتی نمی شود باعث اسهال خونی می شوند. از عوارض دیگر آمیب قدرت تولید آبسه در شکم و کبد  میباشد. نکته قابل توجه در تمام موارد اسهال خونی آن است که بعضی از افراد ضمن اینکه ارگانیسم عامل این بیماری را همیشه در روده های خود دارند ولی از نظر بالینی هیچ مشکلی ندارند و لذا تحت درمان قرار نمی گیرند و به همین دلیل این افراد که ناقل بیماری خوانده میشوند. در انتشار عفونت در جامعه نقش بسزایی دارند.

علل

شایعترین عامل بیماریزا به خصوص در همه گیری‌های اسهال خونی باکتری شیگلا است. به‌جـز شیگلا دیسانتری و سایر شیگلاهـا، اسهال‌خونی به شـکل بومی آن ممکن‌است به علت عوامل بیماری‌زای دیگر از جمله کمپیلوباکترژژونی، اشریشیاکلی مهاجم، سالمونلاها و به نسبت کمتری اِنتامیبا هیستولیتیکا باشد.تشخیص با مشاهده عامل بیماری در مدفوع بیمار تایید می‌شود.نمونه مدفوع را ابتدا در ظرف مخصوص به آن می گذارند، نمونه ابتدا از نظر ماکروسکوپی وسپس از نظر میکروسکوپی ازطریق تهیه اسمیر مرطوب بررسی می کنند،تا عامل دیسانتری را بیابند. اصول کلی درمان جبران آب و الکترولیت‌ها و درمان عامل ایجادکننده دیسانتری است. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد